Nezabúdajte, že na jazdu autom sa treba stopercentne sústrediť!

ilustračné foto
ilustračné foto
ilustračné foto

Polícia by chcela upozorniť motoristov na špecifiká, ktoré prináša letná turistická sezóna. V tomto období sa na cestách pohybuje viac motorových vozidiel, motocyklov, ale aj chodcov a cyklistov, čím narastajú aj kolízne situácie v cestnej premávke. Častou príčinou dopravných nehôd v letnom období býva nevenovanie dostatočnej pozornosti vedeniu vozidla. Vodič by nemal odpútavať svoju pozornosť na okolie, ale sústredene sledovať situáciu v cestnej premávke. Vodiči často prekonávajú dlhšie trasy, než sú bežne zvyknutí, pričom môže prísť k výraznejšiemu vyčerpaniu. Polícia odporúča urobiť si častejšie prestávky vo vedení vozidla zamerané na regeneráciu a oddych vodiča.

 V letných mesiacoch treba mať viac na pamäti, že na miestach, ktoré sú nám dobre známe, sa pohybujú i vodiči, ktorí ich nepoznajú. Takíto vodiči môžu zazmätkovať a vytvoriť kolíznu situáciu z dôvodu sústredenia sa na hľadanie správneho smeru jazdy, pričom nevenujú dostatočnú pozornosť dopravnému značeniu a organizácii dopravy v cestnej premávke. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že počas dovolenkového obdobia sa zvyšuje počet dopravných nehôd spôsobených vodičmi, ktorí majú trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky. Preto je veľmi dôležité dôkladne si naštudovať trasu, po ktorej sa dostaneme do danej destinácie. Obzvlášť veľký ruch v tomto období býva na cestách v blízkosti rekreačných a turistických oblastí.

Zvýšenú pozornosť počas leta treba venovať motocyklistom, ktorých so stúpajúcimi teplotami na cestách pribúda. V ostatnom období polícia zaevidovala nárast počtu dopravných nehôd motocyklistov, preto im odporúča:

 • dodržovať maximálnu povolenú rýchlosť,

 • nepreceňovať svoje schopnosti,

 • počítať s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky,

 • aj keď je motocyklista na hlavnej ceste, dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami,

 • nejazdiť pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok,

 • predchádzať len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné,

 • počas jazdy používať ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov a bezpečnostnú výstroj,

 • ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

Vodičom ostatných motorových vozidiel tiež odporúčame :

 • ohľaduplnosť voči motocyklistom,

 • pri predchádzaní iného motorového vozidla alebo pri odbočovaní najmä doľava dbať na zvýšenú pozornosť,

 • dbať na zvýšenú opatrnosť pri vychádzaní z vedľajšej cesty na hlavnú,

 • dodržiavať dostatočný bočný odstup pri predchádzaní motocyklistov,

 • vyvarovať sa náhlemu, prudkému brzdeniu v čase, keď za nimi ide motocyklista,

 • dbať na zvýšenú opatrnosť na trasách často využívaných motocyklistami.

Vodičom pripomíname, aby pred jazdou vykonali nevyhnutnú technickú prehliadku a údržbu vozidla. Pri základnej prehliadke je potrebné venovať pozornosť najmä množstvu oleja, chladiacej kvapaliny, brzdovej kvapaliny ako aj dostatočnému množstvu náplne v odstrekovači. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať tlaku v pneumatikách a správnej činnosti všetkých svetlometov na vozidle.

 V neposlednom rade treba zvýšenú pozornosť počas leta venovať i deťom, ktoré sú tiež účastníkmi cestnej premávky, či už ako chodci alebo cyklisti, prípadne pri hrách v blízkosti ciest. Ich sústredenosť na sledovanie premávky je malá a väčšinou si neuvedomujú nebezpečenstvo, ktoré im na cestách hrozí.

 V súvislosti s očakávanou zvýšenou intenzitou cestnej premávky počas letnej turistickej sezóny a s cieľom pozitívneho ovplyvnenia disciplíny jej účastníkov, bude polícia vykonávať rôzne dopravno-bezpečnostné akcie. Ich cieľom je zlepšiť bezpečnostnú situáciu na cestách. Rozsiahle opatrenia, ktoré polícia počas leta prijala, budú zamerané najmä na najzávažnejšie porušenia pravidiel cestnej premávky, teda maximálnej povolenej rýchlosti, nesprávneho spôsobu jazdy, požívania alkoholu a iných návykových látok vodičmi, telefonovanie za volantom, dodržiavanie sociálnej legislatívy (prestávok v práci, doby dennej jazdy u vodičov nákladných vozidiel a autobusov) a dodržiavanie dôležitých dopravných značiek a signálov svetelného dopravného značenia.

Share This Article