Nová Duálna akadémia priblíži vzdelávanie praxi

 

Bratislavský župan Pavol Frešo a člen predstavenstva Volkswagen Slovakia Eric Reuting podpísali Memorandum o spolupráci. Je to prvý krok k založeniu Duálnej akadémie, ktorá bude stredoškolákov reálne pripravovať na prax.

Duálna akadémia bude pripravovať študentov priamo na prax a zaručí im uplatnenie v zamestnaní. Zjednodušene povedané, sama automobilka si vychová zamestnancov, ktorí budú priamo pripravení pre jej výrobu. Celý princíp duálneho vzdelávania je, že vychovávame takých absolventov, ktorí sú v praxi uplatniteľní. Nielen teoreticky, ale hlavne prakticky,“ objasnil ciele Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti duálneho vzdelávania župan Pavol Frešo.

Memorandum o spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja a automobilky Volkswagen podpísali necelý týždeň po prvom rokovaní predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a člen predstavenstva Volkswagen Slovakia a.s. Eric Reuting. Zriaďovateľom Duálnej akadémie bude BSK, ktorý bude mať zároveň na starosti aj získavanie externých zdrojov z dostupných Európskych štrukturálnych a investičných fondov, najmä však z Integrovaného operačného programu a Operačného programu ľudské zdroje, ktoré majú za cieľ priamo podporu duálneho aj celoživotného vzdelávania.

Dohoda o vzájomnej spolupráci vo veci vytvorenia Duálnej akadémie je významným krokom spájania školskej teórie s praxou, ktoré je dlhodobým cieľom Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania. Preto na školách v pôsobnosti BSK vznikli už štyri centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP). V Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji je COVP pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, v SOŠ informačných technológií na Hlinickej v Bratislave COVP pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, v SOŠ Farského v Bratislave COVP pre oblasť potravinárstva a v SOŠ na Ivanskej ceste v Bratislave pre oblasť stavebníctva.

Podpísaním memoranda vysiela bratislavská župa jasný signál, že sme schopní pomôcť aj ostatným zamestnávateľom v príprave absolventov našich odborných škôl tak, aby boli ihneď uplatniteľní v praxi,“ uzavrel predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. 

Share This Article