Nová keramická magnetická tabuľa v škole vo Vrádišti

OZ ProZáhorí.sk poskytlo finančný dar Základnej školy s materskou školou vo Vrádišti na zakúpenie novej školskej tabule. Počas návštevy školy nás riaditeľka Mgr. Mária Karasová previedla po priestoroch budovy školy a samozrejme nesmela chýbať ani trieda, ktorú zdobí nová keramická magnetická trojkrídlová tabuľa. Ako deti povedali, nová tabuľa sa im páči a hneď nám aj ukázali, ako sa im na nej dobre píše.

Sme radi, že sme mohli prispieť k zlepšeniu výuky na škole aspoň takouto formou.

Share This Article