Nová vlastivedná monografia ZOHOR

Viaceré obce na Zahorí si v tomto roku pripomínajú 700 rokov od
prvej písomnej zmienky. Patrí k nim aj obec Zohor v okrese Malacky.
Obecné oslavy tohto výročia sa konali v dňoch 13.-15. júna.t.r.
(V júlovom vydaní sa o oslave zmieňoval príspevok Zachovajme si
úctu k odkazu a tradíciám našich predkov – Zohor očami
mladých.)
Obecný úrad v Zohore sa rozhodol pri tejto príležitosti vydať
vlastivednú monografiu. Autori jednotlivých príspevkov archeológ
PhDr. Kristián Elschek,CSc., historici Mgr. Pavol Vrablec, PhD.,
Mgr. Martin Macejka, jazykovedec PhDr. Andrej Závodný, PhD.,
etnografka Mgr. Oľga Drahošová , archivárka Mgr. Mária
Zacharová, vedeckí pracovníci Botanického ústavu SAV RNDr. Pavol
Valachovič, CSc. a RNDr. Dušan Senko, PhD., vedecký pracovník
Ústavu zoológie SAV Ing. Tomáš Čejka, PhD., Mgr.art. Andrej Wsól
zozbierali a spracovali množstvo informácií, aby čitateľom a
záujemcom o dávnu i novšiu históriu Zohora predložili
informácie a fakty o živote a práci pôvodných obyvateľov,
predstavili prírodné pomery, spoločenské pomery – dejiny
školstva, kultúry, dejiny farnosti, zvykoslovie rodinné i
kalendárne, odievanie, spoločenský život, stravovanie, kultúrne
pamiatky, nárečie a i.
Zohor je rodiskom niektorých významných osobností: Narodil sa tu a
vyrastal napr. akad. maliar, grafik a ilustrátor svetového mena
Albín Brunovský, Dr. P. Peter Jozef Esterle O. F. M., prvý
riaditeľ Súkromného gymnázia sv. Františka v Malackách, narodil
sa tu a žije akad. soch. Alojz Drahoš, PhD., vysokoškolský
pedagóg a autor niektorých miestnych pamätníkov, medzi inými aj
pamätníka M. R. Štefánika, časť detstva tu prežila aj známa
operná speváčka, sólistka opery SND Mária Kišoňová –
Hubová, dcéra správcu školy, vo funkcii kňaza tu pôsobil
vynálezca systému pohonu lodí Alojz Kofrányi.
Publikáciu vytlačila tlačiareň Kníhtlač Gerthofer v Zohore.
Kniha má 240 strán. Texty dopĺňajú dobové fotografie, ktorých
sa podarilo zozbierať od miestnych obyvateľov priamo počas
prípravy knihy v úctyhodnom počte cca 3 000. Nie všetky však
našli miesto v prítomnej publikácii.
Kniha si kládla za cieľ zaplniť biele miesta na mape poznatkov o
Záhorí. Veríme, že si nájde veľa vnímavých a pozorných
čitateľov. Zakúpiť si ju môžete v miestnej knižnici v Zohore.
Mgr. Oľga Drahošová

 

Share This Article