Nové políčka na zeleninu v Gbeloch vznikli vďaka zákazníkom METRO

Komunitná vinohradnícka záhradka či políčka na pestovanie byliniek a zeleniny pre žiakov základných škôl, zelená oáza v centre nášho hlavného mesta, no tiež sprístupnenie záhradky hendikepovaným deťom – tieto prínosné projekty vznikli len vďaka zákazníkom METRO. Tí sa rozhodli vymeniť papierové letáky za elektronické a podporiť tak ekologické projekty po celom Slovensku.

gbelyy

V rámci grantového programu Stromy namiesto letákov, ktoré spoločnosť METRO realizuje spolu s Nadáciou Ekopolis už štvrtý rok, boli v roku 2015 podporené štyri projekty v celkovej hodnote 4 000 eur. „Podporené projekty vznikli vďaka iniciatíve miestnych ľudí, pričom v každom ide o výsadbu stromov, ale nielen o ňu. V Bratislave ide vytvorenie vinohradníckej záhradky, ozelenenie námestia SNP, v Piešťanoch sprístupnia školskú záhradku i žiakom na vozíčkoch a v Gbeloch zas spríjemnia život seniorom,“ uvádza Milan Hronec z Nadácie Ekopolis.

Cieľom projektu je prispieť jedným eurom za každého registrovaného zákazníka veľkoobchodu, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, a podporiť tak výsadbu a oživenie zelene po celom Slovensku. „Teší nás, že naši zákazníci čoraz viac uprednostňujú elektronickú komunikáciu pred ponukou vytlačenou na papieri. Prostredníctvom iniciatívy Stromy namiesto letákov tak prispievajú k výsadbe stromov a napomáhajú skrášľovaniu okolia v regiónoch po celom Slovensku,“ hovorí Martin Jaroš, komunikačný manažér METRO.

Z projektu Stromy namiesto letákov získali podporu METRO štyri projekty. Na Záhorí projekt v meste Gbely:

Hlavnou myšlienkou projektu, ktorý realizuje mesto Gbely s deťmi zo základnej a materskej školy, je vytvorenie malých políčok na pestovanie byliniek a zeleniny v priestore Domu pokojnej staroby n.o. Gbely a zároveň dotvorenie priestoru výsadbou zelene a osadením lavičkami. Tento priestor bude slúžiť seniorom k zlepšeniu ich fyzického aj psychického zdravia a rozvoju sociálnych zručností. Zrealizovaním takýchto úprav vznikne nová zelená oddychová zóna aj pre obyvateľov mesta, nakoľko priestor je celoročne otvorený.

Share This Article