Obchodníci v Trnavskom kraji sa polepšili

TRNAVA – 02. 01. 2015: Trnavskí colníci skontrolovali v roku 2014 vo svojom regióne vyše 2 500 elektronických registračných pokladníc. Kým v roku 2013 nedodržiavalo zákon 60 % prevádzok, v roku 2014 zákon obchádzalo 30 % prevádzok. Na pokutách colníci vybrali vyše 120 000 eur.

Do takýchto kontrol boli zapojení colníci z Trnavy, Senice, Skalice,  Piešťan, Galanty a Veľkého Medera. Počas celého roku 2014 tak skontrolovali 2 534 elektronických registračných pokladníc, pričom porušenie zákona bolo zistené v 791 z nich.Podnety im nahlásili aj samotní občania, ktorým sa nepodarilo zaregistrovať svoje bločky do Národnej bločkovej lotérie.

Najčastejším porušením zákona zo strany obchodníkov bolo:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,

  • nevydanie pokladničného dokladu či vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona,

  •  nevyobrazenie vzorového pokladničného dokladu pre kupujúcich.

V prípadoch, v ktorých bolo možné v zmysle zákona uložiť pokutu za porušenie predpisov rozhodnutím na mieste, boli obchodníkom uložené pokuty v celkovej výške 121 000 eur. V ostatných prípadoch sa vedú daňové konania vo veci porušenia predpisov.

Kým v roku 2013 nedodržiavalo v Trnavskom kraji zákon 60 % prevádzok, v roku 2014 zákon obišlo len 30% obchodníkov. „Obchodníkov, ktorí sa snažia obchádzať zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice vďaka intenzívnym kontrolám zamestnancov finančnej správy v Trnavskom kraji ubúda, ale stále je ich takmer tretina“, skonštatovala Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava. 

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

Share This Article