Obchodovanie s ľuďmi je výnosný biznis, dôležitá je prevencia

Obchod s ľuďmi patrí spolu s drogami a zbraňami medzi jeden z troch najvýnosnejších nelegálnych obchodov na svete, čo dokazuje závažnosť a rast tohto fenoménu, ktorý neobchádza ani Slovensko. To je zatiaľ viac považované za zdrojovú a tranzitnú krajinu obetí, ako cieľovú, i keď štatistické údaje dokazujú existenciu obchodu s ľuďmi i na území našej republiky. Väčšina ľudí si obchodovanie s ľuďmi spája najmä s prostitúciou. Metódy a formy obchodovania s ľuďmi sa stále vyvíjajú a sú sofistikovanejšie. Okrem sexuálneho vykorisťovania, núteného žobrania, nelegálnej adopcie či obchodovania s ľudskými orgánmi patrí medzi najnovšie formy ekonomické vykorisťovanie – nútená práca v továrňach, v poľnohospodárstve alebo v domácnostiach.

Ohrozenými alebo priamo obeťami trestného činu obchodu s ľuďmi sa stávajú nielen ľudia z nižších sociálnych vrstiev, s nízkym vzdelaním, bez jazykovej vybavenosti, dlhodobo nezamestnaní, ale medzi zraniteľnú skupinu patria aj absolventi škôl, ktorí majú ťažkosti umiestniť sa na domácom trhu práce. V ich ponímaní má vycestovanie za hranice republiky, okrem nevyhnutnosti zamestnať sa, aj nádych dobrodružstva, prísľub zdokonalenia sa v cudzom jazyku a oboznámenie sa so životom v inej krajine. Skupina  mladých ľudí,  ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia, je navyše okúzlená vidinou väčšieho zisku. Po otvorení trhu práce v rámci Európskej únie sú platové rozpätia pre jednotlivé profesie zverejňované, takže porovnanie platov býva prioritnou motiváciou pre mladých k vycestovaniu za prácou do zahraničia. Mladí ľudia sú vystavení riziku taktiež počas študijných pobytov, letných brigád či práce ako au-pair. Spomínaná skupina obyvateľstva, či už si to uvedomuje alebo nie, stáva sa potencionálnou obeťou obchodu s ľuďmi.

Na problém obchodovania s ľuďmi sa snažilo upozorniť aj Okresné riaditeľstvo Policajného zboru prostredníctvom preventívneho projektu, ktorý je určený študentom posledných ročníkov stredných škôl. Preventívny projekt „Obchodovanie s ľuďmi“ sa realizoval v mesiacoch január až marec 2014 a do projektu bolo zapojených 360 študentov posledných ročníkov stredných škôl v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici. Realizáciu projektu zabezpečovala policajtka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici kpt. Mgr. Jana Dujková.

Cieľom projektu bolo poskytnúť študentom stredných škôl základné informácie a rady v oblasti prevencie kriminality súvisiace s obchodovaním s ľuďmi, sexuálnym vykorisťovaním a nútenou prácou v zahraničí, poskytnutie rád ako predísť problémom pri práci v zahraničí a kde hľadať pomoc v prípade, že by sa stal obeťou obchodu s ľuďmi. Projekt bol realizovaný formou prednášky, ktorá bola spojená s prezentáciou dokumentárneho filmu 0800 800 818. Film vznikol za finančnej podpory Rady vlády pre prevenciu kriminality a poodhaľuje taktiky obchodníkov s ľuďmi a ich metódy manipulácia s potencionálnymi obeťami. Cieľom  je pôsobiť nielen preventívne, ale aj edukatívne. Názov filmu  je číslo  Národnej linky pomoci obetiam obchodu s ľuďmi, ktorú zriadilo Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu Bratislava. Študenti boli informovaní o možnosti využiť túto linku, na ktorej im poskytnú vyškolení pracovníci preventívne informácie ešte pred vycestovaním do zahraničia.

Predpokladaných dopadom projektu je zvyšovanie informovanosti mládeže o možných rizikách a dôsledkoch trestného činu obchodovania s ľuďmi, zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie kriminality súvisiacej s obchodovaním s ľuďmi a eliminácia prípadov tohto trestného činu.

 

kpt. Mgr. Jana Dujková, OR PZ Senica

 

 

Share This Article