Obyvatelia lokality Krivé kúty sa dočkajú novej prístupovej cesty

Veľmi rýchlo sa v Skalici rozrástla obytná časť Krivé kúty  v ktorej stále pribúdajú nové rodinné doby. O bývanie v tejto lokalite je veľký záujem, preto investori plánujú vybudovanie ešte celých nových ulíc.

Veľkým problémom pre obyvateľov tejto obytnej časti je prístupová cesta. Jedinou komunikáciou, cez ktorú sa dá automobilom dostať do tejto lokality je križovatka ulíc Široká a Suchý riadok. V tejto časti vznikajú kompikované dopravné situácie.

13234919_10205409753797177_527333270_o
Jediná príjazdová cesta je cez ulicu Široká.

Jedna prístupová cesta do obytnej časti nespĺňa ani bezpečnostné normy, preto mesto Skalica požiadalo o vybudovanie novej prístupovej cesty do lokality od Modokovom kríže.  Projekt sa zaoberá rozšírením jestvujúcej komunikácie do lokality Krivé kúty v  celkovej dĺžke 725,50 m.

„Komunikácia je napojená na štátnu cestu III/l 130 smer Sudoměřice a jestvujúci povrch je tvorený viacvrstvovým štrkovým násypom rôznorodých šírkových pomerov. Navrhovaná komunikácia bude asfaltového povrchu, šírky 6,0 m s nespevnenými krajnicami šírky 0,50 m“ informuje verejný oznam mesta.

Situáciu kedy presne bude cesta vykonaná preverujeme.

 

 

Share This Article