Ocenenie za celoživotnú záslužnú prácu v oblasti dobrovoľného hasičstva prevzal Michal Lukáč

 

V apríli tohto roku sa dostalo jednému členovi Dobrovoľného hasičského zboru v Gbeloch významné ocenenie. Toto ocenenie sa udeľuje za celoživotnú záslužnú prácu v oblasti dobrovoľného hasičstva a udeľuje ho Prezídium DPO SR na návrh predsedníctva OV DPO. Ide o udelenie čestného titulu Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktoré si z rúk prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava  Pethoa prevzal pán Michal Lukáč.

V roku 1976 sa stal členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany.V roku 1978 bol zvolený za predsedu DHZ a túto funkciu vykonával až do roku 2012. Jeho zásluhou patril zbor medzi najaktívnejšie. V súčasnej dobe i naďalej pracuje vo výbore vo funkcii pokladníka DHZ. Je aktívnym členom Okresného výboru DPO v Skalici, kde je predsedom od roku 1996, až doteraz.

V súčasnosti je členom snemu DPO SR a členom KV DPO Trnava. Za svoju obetavosť a pracovnú aktivitu v DPO mu boli udelené rôzne ocenenia – v roku 1981 medaila Za príkladnú prácu, 1989 medaila Za zásluhy, 1996 medaila M.Schmíta Za zásluhy o výcvik, 2004 Za vernosť 30 rokov, 2005 medailu Za mimoriadne zásluhy. Mesto Gbely mu udelilo pamätnú plaketu Mesta Gbely. Predseda TTSK mu udelil medailu za 30 rokov vo funkcii predsedu DHZ Gbely, v roku 2012 za rozvoj spoločenských organizácií, v roku 2012 Krajské sdružení hasičú Jihomoravského kraje medailu sv. Floriána a v roku 2013 Rád sv.Floriana.

V mene členov DHZ Gbely mu srdečne gratulujem a želám veľa ďalších rokov pôsobenia v oblasti dobrovoľného hasičstva!

 

 

Ing. Boris Mikuš- Predseda DHZ Gbely

Share This Article