Ochotníci v predstavení – Konečná stanica

Ochotnícke divadlo Popudinské Močidľany nacvičilo a pre divákov si pripravilo hru Stanislava Ščepku – Konečná stanica. Korene divadla siahajú až do roku 1923, v roku 1972 sa činnosť prerušila  avšak v roku 2008 sa rozhodlo pár zanietencov obnoviť tradíciu ochotníckeho divadla.

Rozhodnutie to bolo nanajvýš dobré, o čom svedčí naštudovanie niekoľkých divadelných hier, s ktorými sa už úspešne predstavili pred širokým publikom. Obec môže byť právom hrdá na ochotníkov, ktorí aj týmto zvyšujú povedomie o svojej rodnej obci a môžu ísť príkladom pre ostatné dediny a mestá na Záhorí.

Program vystupovania s  hrou Konečná stanica:

23.3.2013 o 18.00 hod. v KD Senica
13.4.2013 o 18.00 hod. v KD Popudinské Močidľany
20.4.2013 o 17.00 hod. v KD Radošovce

Share This Article