Od dnes platí obmedzenie pohybu. Pri porušení bude uložená sankcia!

Prvou minútou 8. apríla do polnoci 13. apríla bude Polícia kontrolovať zákaz pohybu na hraniciach okresov. Výnimkou bude ak pôjdete:

•             do práce a z nej alebo v súvislosti s podnikaním, či inou obdobnou činnosťou,

•             do zdravotníckeho zariadenia kvôli neodkladnému vyšetreniu, prípadne tam sprevádzate blízku osobou alebo príbuzného,

•             na pohreb blízkej osoby,

 

Ostatní sa budú môcť pohybovať len v rámci okresu a v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta, pokiaľ pôjdete:

 

•             na nákup alebo zabezpečiť starostlivosť o deti, venčiť, tankovať, pomôcť susedovi alebo obstarať nevyhnutné základné životné potreby pre iného a späť,

•             poskytnúť starostlivosť blízkej osobe alebo príbuznému, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,

•             do prírody.

 

Každý, kto bude kontrolovaný, bude musieť dôvod výnimky hodnoverným spôsobom preukázať (napríklad potvrdením od zamestnávateľa, živnostenským listom, iným potvrdením, ktoré je hodnoverné a podobne) a polícia bude každý prípad overovať. Každý bude preto musieť preukázať svoju totožnosť a uviesť telefónne číslo, cieľ cesty a jej účel. Kto nebude rešpektovať obmedzenie pohybu, toho policajt vráti naspäť. Inak, mu bude uložená sankcia.

Share This Article