Od dnes platí obmedzenie pohybu. Pri porušení bude uložená sankcia!

8. apríla 2020

Prvou minútou 8. apríla do polnoci 13. apríla bude Polícia kontrolovať zákaz pohybu na hraniciach okresov. Výnimkou bude ak pôjdete:

•             do práce a z nej alebo v súvislosti s podnikaním, či inou obdobnou činnosťou,

•             do zdravotníckeho zariadenia kvôli neodkladnému vyšetreniu, prípadne tam sprevádzate blízku osobou alebo príbuzného,

•             na pohreb blízkej osoby,

 

Ostatní sa budú môcť pohybovať len v rámci okresu a v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta, pokiaľ pôjdete:

 

•             na nákup alebo zabezpečiť starostlivosť o deti, venčiť, tankovať, pomôcť susedovi alebo obstarať nevyhnutné základné životné potreby pre iného a späť,

•             poskytnúť starostlivosť blízkej osobe alebo príbuznému, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,

•             do prírody.

 

Každý, kto bude kontrolovaný, bude musieť dôvod výnimky hodnoverným spôsobom preukázať (napríklad potvrdením od zamestnávateľa, živnostenským listom, iným potvrdením, ktoré je hodnoverné a podobne) a polícia bude každý prípad overovať. Každý bude preto musieť preukázať svoju totožnosť a uviesť telefónne číslo, cieľ cesty a jej účel. Kto nebude rešpektovať obmedzenie pohybu, toho policajt vráti naspäť. Inak, mu bude uložená sankcia.

Zdieľať tento článok