Odovzdanie certifikátu nemocnici v Malackách, #Jasomužbola

Preventívne mamografické vyšetrenie môže zachrániť život. Napriek tomu ho navštevuje iba 21 % Sloveniek. Nedostatočná informovanosť a šírenie mýtov o škodlivosti mamografie, ktoré nie sú podložené žiadnou relevantnou štúdiou odrádzajú od preventívnych mamografických vyšetrení.
Vďaka spolupráci OZ Amazonky a Ružová stužka, n.f. vznikol osvetový projekt #Jasomužbola, ktorý upozorňuje na potrebu včasného záchytu onkologického ochorenia prsníka a má za cieľ prispieť k búraniu mýtov súvisiacich s týmto vyšetrením.

Návšteva lekára môže zachrániť život
Preventívne mamografické vyšetrenie dokáže odhaliť aj zmeny, ktoré nie sú zistiteľné pri samovyšetrení alebo sonografii prsníka. Pomáha odhaliť zhubné nádorové ochorenie v štádiu, kedy je veľmi dobre liečiteľné. „Ak by ženy nezanedbávali prevenciu a absolvovali pravidelné prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť 300 slovenských žien ročne. Toľko ich každý rok umiera úplne zbytočne,“ hovorí predsedníčka OZ Amazonky Mgr. Eva Bacigalová.
„Mamografické vyšetrenie nie je nebezpečné ani bolestivé a trvá len niekoľko sekúnd, ktoré môžu zachrániť život,“ dodáva MUDr. Alena Kállayová, zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS a správkyňa Ružová stužka, n.f.

malacky
Vyšetrenie je potrebné vykonávať v preverených mamografických pracoviskách, ktoré pracujú v súlade so smernicami Európskej únie (European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis).
„Sme hrdí, že práve Malacky sa môžu pochváliť kvalitným mamografickým pracoviskom,“ hovorí primátor JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
„Máme jedno z najmodernejších mamografických pracovísk, ktoré je plne digitalizované, čo znamená pre ženy najmä podstatné zníženie radiačnej záťaže ako aj kvalitatívny prínos vo forme vysokého rozlíšenia, čo umožňuje diagnostikovať malé ložiská a tým pádom zachytávať onkologické ochorenia prsníkov vo včasnej fáze. Ročne pracovisko navštívi viac ako 3500 – 4000 žien vo veku od 40 – 69 rokov. Vyšetrenie prebieha za štandardizovaných podmienok, ktoré zahŕňajú aj dvojité vyhodnocovanie dvoma špeciálne zaškolenými rádiológmi. K dispozícii máme interdisciplinárny tím, ktorý umožňuje úzku spoluprácu rádiológa a gynekológa. Pri pozitívnych nálezoch naši lekári úzko spolupracujú s Onkologickými pracoviskami, v týchto prípadoch najmä s Onkologickým ústavom sv. Alžbety,“ hovorí zástupca nemocnice MUDr. Robert Vetrák, MPH, manažér pre zdravotnú činnosť.
„Mamografické pracovisko v Malackách preukázateľne spĺňa všetky kritériá kvalitného mamografického pracoviska, preto neexistujú žiadne dôvody, aby ženy z Malaciek a okolia nechodili na preventívnu mamografiu,“ dodáva MUDr. Kállayová.

Cena „Amazonka“ – aby zdravé ženy mohli ostať zdravými
OZ Amazonky sa v tomto roku rozhodlo vďaka putovnému podujatiu „#Jasomužbola“ venovať vynikajúcim pracoviskám cenu „Amazonka“ od žien, ktoré vedia ako vyzerá boj o zdravie a pomáhajú zdravým ženám, aby zdravé zostali.
„Jej autorkou je umelkyňa vystupujúca pod menom Hromula. Osudy a príbehy členiek občianskeho združenia ju zasiahli tak, že na ich základe vytvorila toto umelecké dielo. Amazonke chýba jeden prsník ako symbol ženskosti, o ktorý pacientky s karcinómom prsníka často prichádzajú, a jej odev je vytvorený z obväzov. Hoci zvonku pôsobí krehko, vo vnútri sochy je kameň – symbol odvahy a nezlomnosti, s akou ženy Amazonky s chorobou bojujú,“ vysvetľuje Mgr. Eva Bacigalová.
Prvým z týchto pracovísk je práve Mamografické pracovisko v Malackách, ktorému bude ocenenie udelené 13. apríla 2018 v Nemocnici Malacky, za účasti pani Evy Bacigalovej – predsedníčky OZ Amazonky, MUDr. Aleny Kállayovej – správkyne Ružová stužka, n.f., ako aj primátora Malaciek JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD. a  zástupcov a lekárov Nemocnice Malacky.

Share This Article