Opäť je tu jar a s ňou aj zvýšené nebezpečenstvo požiaru

 

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä vypaľovaním trávy a bylinných porastov.

Zákon NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi okrem iného zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, a to pod hrozbou vysokých sankcií.

Požiare vznikajú najmä v dôsledku nedbanlivosti pri založení ohňa v prírode, ale tiež pri hre detí so zápalkami či odhadzovaní cigariet. Vypaľovanie suchej trávy a zakladanie ohňov sú najčastejšou príčinou vzniku požiarov v prírode, ktoré majú za následok mnohokrát nevyčísliteľné škody. Napriek hrozbe vysokých sankcií sa každý rok opakuje rovnaká situácia a počas jarných mesiacov vzniká veľké množstvo požiarov najmä v dôsledku vypaľovania suchej trávy. Zdá sa, že niektorí ľudia sú nepoučiteľní a neodstraší ich ani zákon o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Ak požiar spôsobil veľkú škodu, hrozí aj trestné stíhanie. Vypaľovanie trávy nie je len zakázané, no aj nebezpečné. Ľudia naň môžu doplatiť životom. Vypaľovanie trávy nielen ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, no môže tiež spôsobiť veľké hospodárske škody.

Je nevyhnutné, aby sa situácia s vypaľovaním trávy zlepšila. V rámci požiarnej prevencie treba dbať na to, aby bola osvetovo-výchovná práca v školách, v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve efektívnejšia. Treba však do vzdelávania zapojiť aj najširšiu verejnosť.

 

Každoročne na jar sú preto hasiči zintenzívňujú kontroly priamo v teréne, o škodlivosti a protizákonnosti vypaľovania trávy informujú verejnosť prostredníctvom médií, besedujú so žiakmi v školách a podobne.Vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov neprospieva ekosystémom. Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a zem rýchlejšie vysychá. Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočíchov. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov

Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom.

 

Čo by ste ste mali urobiť ak ste svedkom vypaľovania trávy a a odpadov?
Ak sa stanete svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak ste svedkom porušenia zákona, mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na políciu (t.č. 158) prípadne mestskú políciu (t.č.159).

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?
Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.
Uviesť: kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá.
Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.

 

Nie vždy sa však podarí odhaliť osobu – pôvodcu požiaru. Môže za to aj ľahostajnosť nás všetkých voči dianiu okolo nás a malá občianska statočnosť. Nedovoľme tej hŕstke nenapraviteľných, aby ničili všetko okolo seba.

Share This Article