Ortopedické oddelenie FNsP Skalica a.s.

 

V poslednej dobe sa v tlačených aj elektronických médiách často spomína Ortopedické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica a.s. Som hrdý na to, že to je hlavne kvôli úspechom, ktoré v poslednej dobe dosiahlo. Preto ma aj milo potešil záujem čitateľov o viac informácii o tomto oddelení.

Ortopedické oddelenie FNsP Skalica a.s. vzniklo v roku 1996. Jeho prvým primárom sa stal MUDr. Ján Černý. Postupne sa rozvíjalo vo viacerých rovinách. Počet lôžok sa postupne zvyšoval až na dnešných 23, z toho sú vyčlenené 4 lôžka na jednotku intenzívnej starostlivosti pre pacientov s náročnými stavmi, hlavne po operáciach. Počet lekárov narástol na terajších 7 (5 so špecializáciou a 2 v príprave na špecializáciu). Súčasným primárom je MUDr. Jozef Skála.

Oddelenie sa nachádza v hlavnej budove FNsP Skalica a.s. na druhom poschodí vpravo. Oddelenie zabezpečuje prevádzku 2 ortopedických ambulancií, kde je ročne vyšetrených vyše 15 000 pacientov, navyše je v sonografickej prevencii vrodenej dysplázie bedrových kĺbov vyšetrených približne 800-900 novorodencov ročne.

V rámci oddelenia je ročne ošetrených vyše 1000 pacientov, z toho vyše 90 % je súčasne operovaných. Operácie sa vykonávajú počas pobytu na oddelení, ale aj známym a vyhľadávaným spôsobom – jednodňovou zdravotnou starostlivosťou (samozrejme v určených prípadoch). Z operácii, ktoré sú na ortopedickom oddelení vykonávané je veľké množstvo (asi 40 %) kvôli úrazom – zlomeninám, poškodeniam šliach či svalov. Oddelenie je však vyhľadávané aj pre širokú paletu implantácii kĺbov (bedrových, kolenných či členkových), rozsiahlu škálu artroskopických operácii kolena, ramena a členka. V poslednej dobe sa pre záujem pacientov rozvíja aj moderná operatíva deformít nohy. Čakacia doba na bežné operácie je 2-3 týždne, na implantácie kĺbov v súčasnosti približne 3-4 mesiace.

V krátkosti je len ťažko možno zhrnúť všetko, čo by charakterizovalo ortopedické oddelenie FNsP Skalica a.s. Veríme, že oddelenie bude aj naďalej pacientmi vyhľadávané a že budú z oddelenia odchádzať zdravší, usmiati a spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.

MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Share This Article