Oslavy MDD: Večne nech slnko svieti…

Oslavy nielen detí…

Krásne slnečné počasie sa ukázalo ako dobrý spoluorganizátor pri oslavách MDD v Šaštíne-Strážach, ktoré sa konali 30. mája 2015 v RO Gazárka. Program celého popoludnia pripravila Kultúrna komisia v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže. Stovky natešených detí spolu s rodičmi a starými rodičmi prežili krásne popoludnie, ktoré bolo veľmi starostlivo pripravené.

Popoludňajší program začal najprv vystúpeniami detí: mažoretiek, detí z tanečného krúžku a speváckeho súboru Rozmarínek z miestneho CVČ Beťárik, spevákmi a tanečníkmi z Detského speváckeho súboru Adrianka z miestnej ŠZŠ a divadlom žiakov zo SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči pod názvom Mravčie putovanie. Program doplnil aj malý kvíz o prvej pomoci a vedomostiach zo zdravotníckej oblasti. Medzi deti prišla spisovateľka Elena Ševčovičová – víla, ktorá predstavila svoju knihu a deťom zaspievala. Deti sa dozvedeli zaujímavosti aj o OZ Záchranný koráb, ktoré už niekoľko rokov v našom meste pomáha opusteným zvieratám a ako sa dá tejto organizácii pomôcť. Po bohatom kultúrnom programe sa natešené deti vybrali na cestu rozprávkovým lesom, kde na nich čakali zaujímavé rozprávkové postavičky. Pochvalu si zaslúžia taktiež všetci, ktorí pripravili nádherné kulisy. Potešil sa aj nejeden dospelák, no deťúrence určite najviac! Sladké odmeny sa rozdávali na všetky strany.

Kto prešiel rozprávkový lesíkom, mohol sa zapojiť do ďalšieho množstva pripravených atrakcií: v autokempingu bola pripravená malá ZOO – korytnačky, škorpióny, slimák, vtáčiky, morky, sliepky s kohútom, teliatko, kozičky… Pre malých hasičov bola pripravená súťaž v zhadzovaní bandasiek prúdom vody, ale na úplný záver „nasnežila“ kopa snehu, v ktorej sa mohli deťúrence do sýtosti vyšantiť. Rodičia nadšení veľmi neboli, ale deti mali sviatok a užili si to s úsmevom. Najviac práce bolo na parkovisku asi pri maľovaní na tvár, kde sa pristavil hádam každý účastník osláv. Okrem toho sa deti mohli povoziť na kolotoči, skákať na trampolíne, zahrať si minigolf, alebo maľovať kriedami na asfalt.

Atrakcie a súťaže nemali konca kraja a potešili aj najnáročnejších účastníkov. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali a pripravili deťom krásne a dôstojné oslavy ich sviatku!

Machová

Share This Article