Oslavy Mikuláša v Šaštíne-Strážach

…že ty, svätý Mikuláš, veľa pekných darov máš…

Obyvatelia mesta Šaštín-Stráže privítali v sobotu 6. decembra na námestí koč s vzácnou návštevou, ktorá prichádza len raz do roka. Poteší najmä najmenších obyvateľov, ale určite aj tých, ktorí majú v kútiku duše kúsok dieťaťa a radujú sa aj v dospelosti. Zavítal k nim svätý Mikuláš so svojou družinou – nežnými anjelikmi. Popri koči pribehli aj škaredé čertiská, ktoré naháňali hrôzu aj dospelým.

Kultúrny program začali deti zo Speváckeho súboru Rozmarínek, ktoré so sprievodom akordeónu zaspievali Mikulášovi na privítanie niekoľko piesní a kolied. V programe pokračovali žiaci miestnej ZUŠ. Zopár piesní pridala hudobná skupina Iba dnes. Potom prišli Mikulášovi zaspievať a zarecitovať všetci, ktorí nabrali odvahu a túžili po sladkej odmene. Po vyžrebovaní bohatej tomboly, keď sa zotmelo, bol už tradične na záver pripravený krásny ohňostroj.

Mgr. Ľudmila Machová

Share This Article