Osobnosti nášho regiónu

 

 

Záujem ľudstva o svoje dejiny, o históriu krajiny a mesta, v ktorom žije, nepochybne vplýva aj na jeho činorodú prítomnosť.

Práve túto skutočnosť sme mali na zreteli, keď sme pre siedmakov nášho mesta pripravili podujatie Osobnosti nášho regiónu. Po zhrnutí najdôležitejších dát, ktoré formovali náš región, historických stavieb, unikátov a rarít nášho mesta a osobností, ktoré tu v minulosti žili alebo ešte žijú, si deti mohli pozrieť rôznu fotodokumentáciu, k dispozícii mali i výstavku kníh týkajúcich sa Záhoria.

V závere stretnutia sa deti popasovali i s vedomostným kvízom na danú tému, tí najlepší si domov odniesli odmenu – kalendár Osobnosti mesta Šaštín – Stráže .

 

Toto podujatie pre deti pripravili vedúca Knižnice v Šaštíne Strážach p. Jana Labašová a vychovávateľka CVČp. Iveta Szőkeová.

Share This Article