OZ Element oživilo počas prázdnin svojimi aktivitami Senické kultúrne leto

Senické kultúrne leto 2013 oživilo OZ Element svojimi početnými kultúrnymi a umeleckými aktivitami na rôznych miestach mesta Senica. Otvorenie leta prebehlo 30. júna 2013 na malom amfiteátri v Senici o 19. hodine, kde vystúpili mažoretky z Centra voľného času Stonožka Senica, spevák Lukáš Bečka spolu s Aďkou Tomekovou a psíkom Teddym. Na nedeľných koncertoch s názvom HUDBA V SENICI sa predstavili umelci ako Adriena Bartošová & Friends, Prešporok, Oáza, Senická Heligónka, Viera Šusteková a hostia,  Matúš Klena, Natália Hatalová a Mária Závodská. Hudbu dopĺňalo hovorené slovo vo forme Literárnych večerov v kaviarni City Cafe a kaviarni Two Faces. Prvý literárny večer uviedol známy slovenský spisovateľ a tlmočník Marián Hatala, fotograf Michal Krištof za hudobného doprovodu Petra Kavického a Viery Šustekovej. Svoje diela predstavila aj známa senická autorka Elenka Kálková spolu s dcérou Eliškou Harnúškovou a  skvele ich dopĺňal svojím hudobným prejavom Lukáš Bečka. Pavol „Bača“ Benža, rodák zo Senice, prišiel zo susedného mesta Skalica aby odprezentoval svoju trampskú tvorbu zo svojej autorskej dielne za bluesového doprovodu Luboša Beňu. Svojou tvorbou prispela aj mladá začínajúca spisovateľka Alexandra Bôriková vo forme krstu knihy ,,Nádej“, ktorá je  zároveň aj jej autorským sebavyjadrením. Knihu pokrstili  členovia OZ ELEMENT. Úryvky  knihy umocňovali  piesne od skupiny Kamelot v podaní  Viery Šustekovej,  obrazy s inšpiráciou Salvatora Dalí  vystavil Andrej  Hyža a svoje fotografie uviedla Mária Závodská.

Tvorbu a výrobky klientov DSS Svetluška prezentovali členovia Elementu netradičnou formou s názvom „Mobilná výstava Svetlušky“ pred domom kultúry Senica počas celého posledného júlového týždňa. 19.augusta otvorili výstavu s názvom „Elements of art“ v Záhorskom osvetovom stredisku Senica, kde odprezentovali svoje diela mladí a začínajúci umelci Martin Filip, Filip Buchta, Lívia Danihelová a Andrej Hyža. Výstava bola prístupná pre verejnosť až do konca leta. Ján Hromek a Stanislav Prokeš uviedli svoje prezentácie formou fotografií a oprášených filmov na podujatí „Spomienky na Senicu“, kde si zaspomínali na premeny mesta Senica. Pani Celléryová doplnila spomienky ľudovými piesňami nášho kraja. Naopak deti dostali príležitosť ukázať, že prežiť svoj voľný čas sa dá aj inak ako pri počítači na podujatí s názvom „Prázdniny bez PC“. Priestor predviesť svoj talent, či už v maľovaní, tanci, speve alebo v iných rôznych kategóriách využili deti s veľkým záujmom, čo bol dôkaz obrovskej odvahy, ktorá bola vždy odmenená cenou od sponzorov. Veľa zaujímavých atrakcií, súťaží a zážitkov pomohli pripraviť spoluorganizátori: Mesto Senica, Msks Senica, CVČ Stonožka, Luxor n.o., Dema – podniková predajňa, Best for baby, M.K Production a OZ ProZáhorí.  Počas celého leta prebiehali dve súťaže „Ulitou za Senickým umením“ a „Návrhy na kultúrno-historické pamiatky mesta Senica“.

Všetkými podujatiami Vás sprevádzala organizátorka, speváčka a moderátorka Viera Šusteková, výtvarník a moderátor Martin Filip, zvukári a hudobníci  Peter Kavický a Michal Kalman, dobrovoľníci, organizácie a spoločnosti, ktoré sa podieľali na organizovaní všetkých podujatí.  Všetkým týmto úžasným ľuďom chceme z celého srdca poďakovať za ich obetavú a dobrovoľnú pomoc, tiež všetkým účinkujúcim a návštevníkom, ktorý prišli na naše podujatie.  Počet účinkujúcich za celé Senické kultúrne leto 2013 bolo 107. Počet dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na podujatiach bolo 49. Na Hudba v Senici prišlo 700 ľudí, Prázdniny bez PC  1000 ľudí, Spomienky na Senicu  30 ľudí, výstavy 200 ľudí, literárne večery 100 ľudí. Celkovo prišlo približne 1200 ľudí.

 

Martin Filip, OZ Element

Share This Article