Pacienti nesmú doplácať na falošné recepty

 

Bratislavský samosprávny kraj zaznamenal viacero prípadov neoprávneného výberu drahých liekov na falošné recepty. Na túto skutočnosť doplácajú najviac pacienti, ku ktorým sa ich lieky pre nedostatok nemusia dostať. Nič z toho by sa však nemuselo stať, keby recepty boli opatrené ochrannými prvkami, ktoré by sťažili či úplne znemožnili falšovanie a kopírovanie receptov. Preto dnes predseda BSK požiadal Ministerstvo zdravotníctva SR o zavedenie ochranných prvkov na Lekárske predpisy.

Prípady, ktoré sme v súvislosti s kopírovanými či s priamo falošne vyrobenými receptami zaznamenali, už dávno presiahli hranice nášho kraja. Sú tak poškodení pacienti, ale aj zneužití lekári po celom Slovensku. Preto sme požiadali slovenské Ministerstvo zdravotníctva, ako kompetentný orgán, ktorý je nadriadený všetkým slovenským lekárom a lekárňam, aby urýchlene prijalo zmeny vyhlášky určujúcej ochranné znaky pre recepty. Tie totiž majú takmer nulovú ochranu pred kopírovaním či priamo falšovaním. Lekárne sú v strate, pacienti sú v ohrození a lekári sú zneužívaní,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

 

Lekárne v bratislavskom regióne zaznamenali začiatkom marca zvýšený výskyt podozrivých receptov, na ktoré sa „pacienti“ snažili vybrať drahé onkologické lieky, z ktorých pre jeden platí rozhodnutím Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv zákaz vývozu. Pred pár dňami však VŠZP zaregistrovala aj ďalšie prípady, ktoré rozšírili okruh liekov na 5 a falošné lekárske pečiatky na 7 mien. Podľa dnešných informácií Odboru zdravotníctva BSK však podozrivé výbery presiahli hranice kraja, dva boli zaznamenané na území Prešovského samosprávneho kraja a jeden v košickom kraji. Pacienti na receptoch boli domáci, teda z daného kraja, recepty však boli „predpísané“ lekármi z územia BSK.

Problémom s kopírovaním či priamo falšovaním, teda samotnou výrobou, receptu sa dá jednoducho zabrániť pridaním ochranných prvkov. Na tento krok stačí Ministerstvo zdravotníctva SR jednoduchá úprava Vyhlášky MZ SR č. 60/2012. Bratislavský samosprávny kraj dnes Ministerstvu zdravotníctva doručil list, v ktorom kraj ponúka spoluprácu pri úpravách, ktoré by smerovali k súčinnosti všetkých dotknutých subjektov (lekári, lekárne aj samotní pacienti, VÚC, MZ SR, ŠÚKL…)

Navrhované ochranné prvky receptu Bratislavským samosprávnym krajom sú nasledovné. Je to „microprint“, čo sú slová napísané na dolnej obrube receptu, ktoré pri kopírovaní receptu nie sú čitateľné. Ďalej nápis „neplatný“, ktorý by sa objavil na recepte pri jeho kopírovaní. Ďalším naším návrhom je termochromatický nápis, ktorý sa pri vytvorení tepla stratí a po pár sekundách sa opäť objaví. Na recepty by mohla ísť aj vodotlač, teda nápis na recepte, ktorý je viditeľný len pod určitým uhlom. Ďalším opatrením by mohla byť tzv. ochrana pred pozmeňovaním údajov, teda napríklad gumovaním by sa odstránila povrchová farba receptu. Recepty by podľa nás mohli pokojne mať aj text viditeľný len pod UV svetlom, čo je obdoba ochranných prvkov bankoviek alebo cenín,“ objasňuje návrhy BSK lekár samosprávneho kraja MUDr. Valerián Potičný, MPH. „Druhým krokom, ktorý by pomohol ochrane pacienta, je sfunkčnenie systému eHealth, ktorým by si lekárne dokázali online skontrolovať nielen kontraindikácie predpísaných liekov ale aj samotný recept. Teda, či ho lekár pacientovi vôbec predpísal,“ zdôraznil na záver.

 

Share This Article