Pamiatka na otca, účastníka protifašistického odboja, motivuje

 

Pekných 75-tich rokov sa 30. júna 2014 dožil v Slobodnom kráľovskom meste Skalica Jozef Kováč. V roku 1983 sa stal členom SZPB a po 10 rokoch aj predsedom MO SZPB v Skalici. Od roku 1984 je i členom ObIB v Senici a od roku 1999 podpredsedom tohto výboru.

Za svoju zodpovednú prácu bol ocenený zväzovými vyznamenaniami: Čestným odznakom SZPB (1989), Čestnou medailou SZPB (1999), medailou M. R. Štefánika 1. stupňa (2004), Medailou k 60. výročiu ukončenia II. svetovej vojny (2005), Medailou MNO – SR udelenou ministrom obrany SR v roku 2005.

Má veľkú osobnú zásluhu na omladzovaní členskej základne MO SZPB Skalica. Priemerný vek jej členov dosiahol 50 rokov. Trvale sa venuje spolupráci so základnými a strednými školami v Skalici – organizovaním besied s účastníkmi SNP a II. svetovej vojny, úzko spolupracuje s MsÚ Skalica.

V Skalici pôsobí od roku 1962. Prešiel pracovnými profesiami v ZVL, n. p. skalica ako konštruktér, majster výroby a vedúci hospodárskeho strediska. Od roku 1967 pôsobil ako pedagogický pracovník na SOU strojárskom, neskôr ako zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie, a nakoniec až do dôchodku, ako učiteľ. Má veľký podiel na rozvoji miestneho SOU. Pedagogickej činnosti sa venoval celých 42 rokov. Za prácu pri rozvoji SOU strojárskeho a pedagogickú činnosť bol ministrom školstva SR v roku 1989 ocenený titulom Vzorný pracovník MŠ.

Jubilantovi srdečne blahoželáme, prajeme mu pevné zdravie, veľa Ďalších síl pri šírení myšlienok boja proti fašizmu, intolerancii, prejavom extrémizmu a v odovzdávaní posolstva SNP, k čomu ho motivuje pamiatka na vlastného otca, účastníka protifašistického odboja.

 

 

Členovia MO SZPB v Skalici a predsedníctva ObIV SZPB Senica

Share This Article