Pánska spodná bielizeň a záhradná obuv skončili v rukách trnavských colníkov

 

TRNAVA/DUNAJSKÁ STREDA – 14. 04. 2014: Colníci v Dunajskej Strede pri dovoze tovaru odhalili     21 048  napodobenín ochranných známok. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na takmer 200 000 eur.

 

Trnavskí colníci kontrolovali tri zásielky z Číny. Určené boli na slovenský, český a maďarský trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok TOUS, CROCS, CARS a SONY. Colníci preto zaistili:

– 10 560 pánskej spodnej bielizne,

– 10 008 párov záhradnej obuvi z plastu,

– 480 hračiek (autíčka a hracie konzoly).

 

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

 

Pred zničením tovaru môže colný úrad rozhodnúť o bezodplatnom poskytnutí na humanitárne účely, a to po splnení zákonom stanovených podmienok. Ako zdôraznila hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Švárna,   v každom prípade sa bude prihliadať na ochranu spotrebiteľa trhu, ako aj na prísne zdravotné kritériá, ktoré musí tovar spĺňať.

 

V prípade, že colný úrad zhodnotí, že tento tovar je vhodný na humanitárne účely, jeho ponuka bude pre verejnosť zverejnená na stránke www.financnasprava.sk formou tlačovej správy.

 

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 50 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.

 

 

 

Share This Article