Passau – medzinárodný seminár plný poznania

 

Passau – medzinárodný seminár plný poznania

Musíme sa mnoho učiť, aby sme spoznali, ako málo vieme.

(Michel de Montaigne)

Cesta za novým poznaním. Aj takto by sa dal charakterizovať víkendový seminár štipendistov zo strednej, východnej a južnej Európy, o ktorého prípravu sa postarala bavorská organizácia Bayhost. Toto zriadenie všetkých bavorských vysokých škôl podporuje výmenu študentov a vedcov medzi Bavorskom a spomínanou časťou Európy. Aj vďaka podpore tejto organizácie mám možnosť študovať v Nemecku. Rozvoj spolupráce v oblasti výskumu a výučby, prepojenie domovských krajín s Bavorskom, či získanie nových partnerov to je základná myšlienka tejto organizácie. Každoročne sa pod ich zastrešením koná tento víkendový seminár. Tento krát sa konal aj v spolupráci s organizáciou Perspektive Osteuropa.

Téma semináru pre štipendistov je vždy iná, pútavá a zaujímavá. Tohtoročnou témou medzinárodného semináru bolo 10 rokov EU rozšírenia na východ. Študenti a ostatní zúčastnení členovia boli z rozličných krajín, avšak každého z nás sa táto téma týka. Diskusie, debaty a prednášky vzťahujúce sa k nej, boli naozaj pútavé. Pre každého zúčastneného bol tento seminár prínosom. Obzvlášť mimoriadny bol pre mňa workshop Európska identita, ktorého som sa zúčastnila. Výmeny názorov zástupcov rôznych krajín viedli k zaujímavým niekedy až napätým diskusiám. Čo je európska identita? Je vlastne nejaké kritérium spájajúce všetkých členov obyvateľov Európy? Na tieto a podobné otázky sme diskutovali a hľadali odpovede počas spomínaného workshopu. V spolupráci s organizáciou Perspektive Osteuropa nám bolo umožnené, aby sme počas workshopov mohli využiť moderné priestory Univerzity Passau. Možnosť pobudnúť v týchto pekných a príjemných priestoroch ma ako študentku interiérového dizajnu veľmi potešilo.

Program prednášok a diskusií bol obohatený aj o návštevu historického hradu, kde sme sa zoznámili aj s dejinami mesta Passau. Ako hraničné mesto nachádzajúce sa na sútoku troch riek, medzi ktorými je aj Dunaj, je jeho história naozaj bohatá. Atmosféru počas pobytu nám spríjemnili aj spoločné večere v originálnom stredovekom štýle alebo prehliadka mesta.

Program počas celého predĺženého víkendu bol naozaj nabitý. O nové podnety a rozmanitosť impulzov nebolo počas obohacujúci diskusií núdze. Bola to aj výborná príležitosť spoznať nových ľudí, vytvoriť nové priateľstvá a nadviazať medzinárodné kontakty. Na záver tohto pobytu som sa nechcela odlúčiť od nových priateľov avšak inak to nešlo. Musím pokračovať v ceste, ktorú som začala a naplno sa venovať štúdiu interiér dizajnu. To je moja vášeň, môj koníček a hádam aj budúce povolanie.

Autorka: Mgr. art. Alena Krčová

Foto: Mgr. art. Alena Krčová

Share This Article