Pavol Frešo skladal skúšku z dospelosti

 

Maturujúci župan

 

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo sa dnes pridal k tisíckam maturantov, ktorí predpoludní skladali časť svojej skúšky dospelosti. Či Pavol Frešo zvládol externú časť maturitnej skúšky z matematiky, sa dozvie až v pondelok.

Vždy je to otázka toho, koľko sa pripravujete a pri všetkej úcte k našej generácii, ja si neviem predstaviť, že môžeme konkurovať niekomu, kto tu štyri roky chodí na takéto špičkové gymnázium a má to rovno v hlave. Ale myslím si, že základným predpokladom je, čo v tej hlave zostane,“ vyjadril sa po svojich 120 minútach strávených nad matematickými úlohami predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Bratislavský župan Pavol Frešo si dnes po takmer tridsiatich rokoch zopakoval časť zo skúšok dospelosti a absolvoval externú časť maturitnej skúšky z matematiky spolu s finišujúcimi študentmi gymnázia na Grösslingovej 18 v Bratislave. Výsledky jeho vedomostí a prípravy budú známe v pondelok.

Gymnázium na Grösslingovej je už dlhé roky považované za jedno z najlepších v regióne. O jeho kvalitách svedčí aj množstvo medailí z matematických, fyzikálnych, geografických, biologických či chemických olympiád, ktoré si študenti gymnázia prinášajú z celého sveta. Gymnázium na Grösslingovej je jedným zo 14 gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Bratislavský kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl a školských zariadení. Študuje na nich 18 417 žiakov a pracuje 2 849 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

 

 

Share This Article