Piaty seminár Bioscrap Know – How v rakúskom Mistelbachu

 

V stredu 15. mája 2013 zorganizovalo  oddelenie strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica  ďalší, v poradí už piaty, seminár Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v rámci projektu Bioscrap Know – How. Tentokrát sa pozvaní starostovia obcí skalického okresu stretli v rakúskom  meste Mistelbach.

Program semináru otvoril Ing. M. Vičan , ktorý informoval  prítomných o súčasnom stave projektu.

Výkonný  riaditeľ firmy Vepos – Skalica s. r. o. Ing. P. Kuba priblížil účastníkom semináru princíp kompostárne, ktorá bude vybudovaná v katastri mesta Skalica vrámci tohto projektu.

Prednášky rakúskych expertov  DI K. Rabla, Dr. J. Mayera a Mgr. Michaela Soba boli zamerané na údaje o stave prírody a predstaveniu firiem WEB – Gis GAUM a INFEO Logistik – Optimierungstools, ktoré sú s projektom úzko prepojené.

Posledným bodom programu bola exkurzia v kompostárni NUA Abfallwirtschafts GmbH v  obci Hohenruppersdorf.

Seminár bol simultánne tlmočený do slovenského jazyka.

Hlavným cieľom projektu Bioscrap Know – How je zníženie podielu biologického odpadu v komunálnom odpade a optimalizácia zberu a likvidácie odpadu.

Projekt realizuje Mesto Skalica so svojim cezhraničným partnerom GAUM – región Weinviertel zastúpený obecným združením pre úlohy v oblasti životného prostredia v okrese Mistelbach v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

Predpokladaný termín ukončenia projektu je júl 2013.

 

Napísala : Bc. Andrea Orbanová

referent marketingu, MsÚ Skalica

 

Share This Article