Pietny akt pri príležitosti 70. výročia SNP

Vo štvrtok 28. augusta 2014 sa v Skalici pri Pamätníku oslobodenia uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania. Pietneho aktu sa zúčastnil primátor mesta Skalice, viceprimátor, poslanci mestského zastupiteľstva, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia politických strán a občania mesta Skalice.
Čestnú stráž počas celého aktu držali príslušníci Vojenského útvaru Kuchyňa.

Share This Article