Počas policajnej kontroly odhalili policajti každú hodinu dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu nad jedno promile

S cieľom zlepšenia bezpečnostnej situácie na slovenských cestách, polícia vopred informovala verejnosť, že na sobotu, 19. júla, vyhlásil prezident Policajného zboru celoslovenskú osobitnú kontrolu so zameraním na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi, kontrolu porušovania povinností vodičov, rýchlosti a spôsobu jazdy.

 

     Dnes sú už výsledky kontroly známe. Policajti počas siedmich hodín zistili viac ako 1.000 priestupkov. Každú hodinu odhalili dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu nad jedno promile (spolu 14). Pod vplyvom alkoholu do jedného promile jazdilo  11 vodičov. Policajti zadržali 40 vodičských preukazov, 24 osvedčení o evidencii vozidiel a päť tabuliek s evidenčným číslom. V menej závažných prípadoch, a to až v 173, vybavili priestupky napomenutím. V takmer osemsto prípadoch sa účastníci dopustili priestupku, za ktorý  im bola na mieste uložená bloková pokuta a v 41 prípadoch boli postúpené na dopravné inšpektoráty na ďalšie konanie. Napriek sprísneným opatreniam porušovali dopravné predpisy nielen vodiči motorových vozidiel, ale aj 15 cyklistov a 16 chodcov. Najčastejšie priestupky, ktorých sa vodiči dopustili, bolo nedodržanie stanovených rýchlostí v počte 403. Zlým technickým stavom vozidla ohrozovalo okolie 90 vodičov, 53 riskovalo jazdou bez použitia bezpečnostných pásov. Ustanovenia o povinnom svietení porušilo 12 vodičov, v 23 prípadoch policajti zaznamenali nesprávny spôsob jazdy. Dvaja vodiči jazdili bez ochrannej prilby. Taktiež zistili takmer dvesto ďalších porušení pravidiel cestnej premávky. Do akcie bolo zaradených viac ako 600 policajtov. Okrem dopravných aj poriadkoví, železniční, hraniční a pomáhali aj dobrovoľní strážcovia poriadku.

 

     Aj tieto výsledky jasne dokazujú, že dohľad polície v cestnej premávke je nevyhnutný. V mimoriadnych opatreniach bude polícia naďalej pokračovať, k nezodpovedným vodičom bude pristupovať nekompromisne v súlade so zákonom.

 

 

 

mjr. Ing. Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ

Share This Article