Podmienky jazdy v jesennom období

V jesennom období, keď je v ranných hodinách dlhšie znížená viditeľnosť a večer sa
skôr stmieva častejšie dochádza ku kolíziám vodičov motorových vozidiel s nemotorovými
účastníkmi cestnej premávky. Počas tohto ročného obdobia si treba uvedomiť, že vidieť
a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov, ktorí pri nehode na to doplácajú svojím zdravím a neraz i životmi. Je to každoročne opakujúci sa trend, že počas jesenných mesiacov je zvýšený nápad dopravných nehôd s účasťou chodcov z dôvodu zníženia viditeľnosti a bohužiaľ aj častým výskytom chodca na cestnej komunikácii pod vplyvom alkoholických nápojov. Preto odporúčame okrem primeranej opatrnosti aj potrebu obliecť sa tak, aby nás bolo vidieť aj za zníženej viditeľnosti. Niekedy stačí len oblečenie s reflexnými prvkami, alebo oblečenie si označiť reflexnými páskami.

Čo sa týka cyklistov policajné skúsenosti hovoria, že aj napriek ich povinnosti zo zákona byť osvetlený a mať na sebe reflexné prvky, alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev, mnohokrát jazdia na neosvetlenom bicykli bez reflexných doplnkov, taktiež jazdia po nesprávnej strane vozovky a výnimočná nie je jazda ani v skupinkách vedľa seba, alebo aj jazda pod vplyvom alkoholických nápojov. Cyklisti, ktorí jazdia po cestných komunikáciách by nemali preceňovať svoje schopnosti a zručnosti a zároveň by mali zvážiť riziká, ktoré im hrozia od okoloidúcich motorových vozidiel.Medzi ďalšie nástrahy jesene pre vodičov patrí aj lesná či poľná zver.

Od vodičov sa v tomto období vyžaduje väčšia predvídateľnosť, nakoľko zver sa pri cestách spravidla objavuje v ranných hodinách a v dôsledku skracujúcich sa dní čoraz častejšie v poobedňajších hodinách v čase dopravných špičiek. Ak sa už zviera dostane na vozovku, polícia neodporúča vodičom, aby sa pokúšali zvieratám vyhnúť vo vysokých rýchlostiach, nakoľko následky šmyku môžu byť oveľa väčšie ako zrážka so zvieraťom, to platí najmä pri jazde po diaľnici.

V neposlednom rade treba dávať pozor na jesenné poľnohospodárske práce (zvoz cukrovej repy a pod.), kde možno očakávať znečistenie vozovky od blata, treba si dávať pozor aj na opadané lístie na ceste a nebezpečenstvo šmyku.

Share This Article