Podpora vedy a nových technológií

Mladí inteligentní ľudia sa míňali 11. – 12. novembra 2013 v priestoroch Centra vedecko-technických
informácií SR v Bratislave s cieľom ukázať, že dnešná stredoškolská mládež nie je „stratenou
generáciou“ – vie ponúknuť množstvo podnetov, informácií z vlastného skúmania a bádania
okolitého sveta a hlavne – moderný pohľad na vec. Ten poskytol aj študent 2. ročníka Súkromnej
strednej odbornej školy VIA HUMANA Skalica TIMOTEJ RYBÁR a v silnej konkurencii finalistov súťaže
mladých vedcov SCIENTIA PRO FUTURO 2013 získal špeciálnu cenu – nomináciu na 26. európsku
súťaž pre mladých vedcov, ktorá sa uskutoční budúci rok v poľskej Varšave.
Ako si predstavujeme dnešných mladých vedcov? Vystihujú ich slová „geek“, „nerd“
alebo „hipster“? Ak, tak jedine v pozitívnom zmysle. Mohli by sme ich skôr nazvať „uchvátení
pre vec“. Ľudia sa o tom mohli presvedčiť na tejto súťaži – pri spoznaní týchto ambicióznych
ľudí by nikomu nezišiel na um negatívny podtext vety „…ach, tá dnešná mládež…“.
Šikovných ľudí treba podporovať, nech môžeme byť na Slovensku na niečo hrdí.
Moderné technológie sú súčasnosťou a budúcnosťou. Podporujme ich a ich tvorcov.

Mgr. Izabela Mikulová

Share This Article