Pokračovanie projektu SLNIEČKO

Dňa 02. 04. 2014 sa deti predškolského zariadenia SLNIEČKO v Skalici už štvrtýkrát stretli, aby spoznávali pamiatky mesta Skalica netradičnou formou prostredníctvom realizácie spoločného projektu „Po stopách strateného kráľovského kľúčika“.

Tak ako pri predchádzajúcich troch stretnutiach, i teraz žiaci II.B triedy Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA, študijného odboru Služby v cestovnom ruchu pod vedením odborných pedagógov Ing. Jany Jankovičovej  a PhDr. Alexandra Pokoviča na hodinách odborného predmetu Cestovateľský ateliér pripravili a následne i realizovali sprievodný program, tentoraz v technickej pamiatke v Mlyne bratov Pilárikových.

Pri príprave programu pre túto pamiatku sa vybral motív rozprávky „Princezna ze mlejna“ a teda sprievodné animácie realizovali rozprávkové postavy z tejto krásnej českej rozprávky.

Po príchode detí sa znova znovu počuli slová kráľa Ľudovíta „Buďte pozdravené, milé deti. Som rád, že sme sa stretli.“ Táto postava kráľa spolu s princeznou sprevádza deti po pamiatkach Skalice a hľadá stratený kľúčik od mesta.

Potom privítali deti rozprávkové postavičky ako Eliška, čertík, vodník, ktorí spolu s Jindrom a zemepánom požiadali mlynára o ruku krásnej Elišky. Deti plnením úloh pomohli, aby si mlynár vybral manžela pre svoju dcéru.

Okrem toho si deti vyrobili pre svojich rodičov krásne srdce na pamiatku a zaspievali krásnu gratuláciu dvom žiačkam SSOŠ Via Humana, ktoré mali v deň realizácie narodeniny. Na záver ich rozprávková Eliška obdarila malými koláčikmi.

Deti získali poslednú časť hľadaného kľúčika, ktorý pôjdu odovzdať primátorovi mesta Skalica p. Ing. Stanislavovi Chovancovi.

Deti sa taktiež zoznámili s touto funkčnou technickou pamiatkou, po ktorej ich previedol Mgr. Ivan Kucharič.

Tešíme sa spolu na ďalšie spoločné stretnutie.

 

Ing. Jana Jankovičová a PhDr. Alexander Pokovič a animátori SSOŠ Via Humana

 

 

Share This Article