Polícia je pripravená pomáhať pri povodňovej situácii na Slovensku

V súvislosti so zhoršujúcou sa povodňovou situáciou na Slovensku prijalo Prezídium Policajného zboru opatrenia bezpečnostného charakteru. Policajní funkcionári spolupracujú so samosprávami jednotlivých miest a obcí, v ktorých sú zriadené krízové štáby, pri ochrane života, zdravia a majetku občanov.

Na pokyn prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara sťahuje polícia techniku do terénu (člny, ťažkú techniku a iné), najmä na kritické miesta oblastí povodia Dunaja.

Už od včera je zabezpečený zvýšený výkon služby na ohrozených miestach. Policajti sú občanom nápomocní v maximálnej miere a intenzívne spolupracujú a technicky podporujú ostatné záchranné zložky. Situáciu budeme monitorovať na území celého Slovenska a vo zvýšenej miere v ohrozených oblastiach. Vo zvýšenom počte sa budú pohybovať hliadky na služobných motorových vozidlách označujúcich príslušnosť k Policajnému zboru.

V prípade potreby budeme uzatvárať komunikácie a odkláňať premávku. Zvýšený dohľad budeme vykonávať najmä na hrádzach a v blízkosti vodných tokov. Dôrazne žiadame občanov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenia a pokyny policajtov.

Nezdržiavajte sa, pokiaľ to nie je nevyhnutné, v záujme ochrany vlastného života a zdravia v blízkosti rozvodnených tokov. Mobilné zábrany slúžia ako prevencia proti vzniku škôd. Nevystavujte sa preto riziku a nepoužívajte ich pri sledovaní rozvodnených tokov. Pravidelne sledujte informácie o vývoji situácie na vodných tokoch v masmédiách. Nebuďte ľahostajní ani voči svojmu okoliu, najmä voči osamelo žijúcim osobám a seniorom. Informujte ich o zvýšenej opatrnosti a o možnosti v prípade potreby kontaktovať políciu. Odstráňte vaše motorové vozidlá, prípadne iný hnuteľný majetok z blízkosti ohrozených miest. Zodpovedným prístupom zvýšite svoju bezpečnosť a ochranu života, zdravia i majetku. Policajné hliadky majú oprávnenie na zakázanie vstupu do rizikových oblastí, aby zabránili zbytočným tragédiám. Polícia preto vyzýva verejnosť k ústretovému správaniu a k spolupráci.

Polícia žiada ľudí, ktorí sú v najkritickejších oblastiach, aby boli v prípade nutnej evakuácie pripravení. To znamená, nachystali si doklady a cennosti na jedno miesto, aby si ich mohli čo najrýchlejšie zobrať so sebou. Ak dôjde k evakuácií, polícia bude zabezpečovať ochranu majetku, aby nedošlo k rabovaniu a vykrádaniu domov evakuovaných ľudí.

V prípade potreby sa kedykoľvek obráťte na políciu osobne alebo telefonicky na číslach 158 alebo 112 . V rozsahu vlastných síl a prostriedkov okamžite vykonáme opatrenia pri ochrane života, zdravia a majetku a v prípade potreby zabezpečíme spoluprácu s ostatnými záchrannými zložkami.

 

O aktuálnych obmedzeniach v doprave a opatreniach prijímaných políciou budeme verejnosť priebežne informovať. 

TAGGED:
Share This Article