Polícia vykoná 18. 10. 2013 bezpečnostnú akciu v okresoch Skalica a Senica

Polícia vykoná dnes (18.10.) v okresoch Senica a Skalica dopravno-bezpečnostnú akciu, ktorá bude zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu vodičmi. Policajti budú ďalej merať rýchlosť, kontrolovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, pričom sa zamerajú aj na chodcov a cyklistov.

Polícia v tejto súvislosti pripomína chodcom, že za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Polícia však chodcom odporúča nosiť reflexné prvky aj v obci, aby boli pre vodičov ľahšie viditeľní. Pre cyklistov platí táto povinnosť tak v obci, ako aj mimo nej. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Martina Kredatusová
vedúca oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ v Trnave

Share This Article