Polícia vykoná dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky počas Sviatku všetkých svätých

Vzhľadom na špecifické podmienky jazdy v jesennom a zimnom období
(ranné hmly, sychravosť, lokálne námrazy, inverzia a pod.), ktoré si od vodičov
vyžadujú dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, najmä tých, ktoré majú
bezprostredný vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bude polícia
vykonávať zvýšený dohľad nad cestnou premávkou. Vo vzťahu k nemotorovým
účastníkom cestnej premávky je dôležité, aby vodiči rešpektovali práva chodcov
a cyklistov, najmä na priechode pre chodcov. Starší ľudia a deti sú rizikové skupiny
a často sa správajú nepredvídateľne, preto je na mieste zvýšená opatrnosť najmä
v okolí škôl, obchodných centier, kostolov ale aj kultúrnych a reštauračných
zariadení. Polícia bude vykonávať zvýšený dohľad nad cestnou premávkou v dňoch
26. – 28.10. 2012 a 31.10. – 04.-11.2012 počas Sviatku všetkých svätých, kedy
je predpokladaná zvýšená intenzita cestnej premávky s dôrazom na príjazdové
komunikácie k cintorínom, kritické úseky a miesta. Osobitnú pozornosť budeme
v dňoch 31.10. 2012 a 01.11. 2012 v čase od 12.00 h do 20.00 h venovať hlavným
cestným ťahom. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dbali na
zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť.

Share This Article