Polícia začína ďalšiu „megaakciu“

Polícia začína dopravno-bezpečnostná akcia zameraná na zníženie nehôd najmä na železničných priecestiach a v ich tesnej blízkosti. Polícia od začiatku roka zaznamenala 61 nehôd na zabezpečených železničných priecestiach a 17 na priecestiach bez závor a bez svetelných výstražných zariadení. Len za posledný mesiac eviduje deväť takýchto nehôd. Aj takýmto spôsobom chce polícia pozitívne ovplyvniť bezpečnosť na cestách s cieľom znížiť počet nehôd a ich následkov. Polícia zároveň apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali výstražné svetelné a zvukové znamenia na železničných priecestiach, zvýšili pozornosť a opatrnosť pri vchádzaní a prejazde železničných priecestí.

Zajtra, 15. augusta, sa polícia zameria na kontrolu dodržiavania stanovených rýchlostí, zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok, kontrolu spôsobu jazdy vodičov a nesprávne predchádzanie. Taktiež sa pri kontrolách zameria na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla uplatňovaním inštitútu objektívnej zodpovednosti. Od začiatku uplatňovania tohto inštitútu (od 14.1. do 10.8. 2014) polícia zistila vyše 4.000 porušení povinností držiteľa vozidla, ktorým po zistení ich údajov a vyhodnotení získaných dôkazných prostriedkov bol alebo v dohľadnej dobe bude zaslaný rozkaz o uložení pokuty. Najčastejším porušením bolo prekročenie maximálnej stanovenej rýchlosti (3.893 prípadov). Povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky “Stoj, daj prednosť v jazde“ alebo na signál so znamením „Stoj!“ a tiež zákaz predchádzania porušilo 260 vodičov. Povinnosť zákazu zastavenia a státia alebo zákazu zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia porušili 89 vodiči. Porušenie zákazu predchádzania bolo zistené v 42 prípadoch a zákaz otáčania a cúvania v štyroch prípadoch.

Vodičom odporúčame mať budúci týždeň pravú nohu pod kontrolou, začína totiž akcia TISPOL. Od pondelka, 18. 8. do nedele 24. 8. sa policajti zamerajú na odhaľovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, najmä na nedodržanie predpísaných rýchlostí.A to nie len na slovenských cestách, ale vo všetkých európskych štátoch, ktoré združuje medzinárodná stavovská organizácia TISPOL.

Polícia opätovne vyzýva všetkých účastníkov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky. A to nie len kvôli prebiehajúcim akciám, ale v záujme ochrany života a zdravia, nie len svojho, ale aj ostatných účastníkov na cestách.

 

 

Share This Article