Polícia zvýši dohľad počas volieb do Európskeho parlamentu

 

Polícia je pripravená na voľby do Európskeho parlamentu. Tie sa budú konať v sobotu, 24.
mája 2014. Prijali sme opatrenia na zabezpečenie nerušenej prípravy a priebehu voľby,
ako aj v čase zisťovania výsledkov, na ochranu objektov okrskových volebných komisií,
obvodných volebných komisií a Ústrednej volebnej komisie útvary. Taktiež ďalšie opatrenia,
zamerané najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a
majetku.
Zvýšený počet policajných hliadok bude venovať pozornosť volebným miestnostiam,
sídlam okrskových a obvodných volebných komisií i sídlu Ústrednej volebnej komisie.
Taktiež miestam, kde môže prísť k porušeniu zákona. Samozrejme úzko spolupracujeme aj
s predstaviteľmi obecných úradov, volebných komisií a Ústrednou volebnou komisiou.

mjr. Ing. Denisa Baloghová

hovorkyňa Prezídia PZ

Share This Article