Ponad Moravu pribudnú ďalšie cyklolávky

 

BSK nadviaže na spoluprácu s Dolným Rakúskom, ponad Moravu pribudnú ďalšie cyklolávky

Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko budú pokračovať v spolupráci aj v ďalšom programovom období 2014-2020. Do konca roka podpíšu už tretiu zmluvu, kde zakotvia spoločné plány pre ďalší rozvoj. Predseda Krajinskej vlády Dolného Rakúska Erwin  Pröll a predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo označili za spoločné priority dopravu, počíta sa aj s výstavbou štyroch cyklolávok v území medzi Vysokou pri Morave a Malými Levármi. Hovorili aj o obchvate Bratislavy D4, ktorý má byť napojený na rýchlostnú cestu S8 v Rakúsku.

 

Sme to práve my dvaja, ktorí nesieme tú najväčšiu zodpovednosť za ďalší rozvoj našich regiónov, je to veľká zodpovednosť, pretože práve tieto dva regióny patria medzi najdynamickejšie regióny v Strednej Európe,“ uviedol Ervin Pröll. Zároveň hovoril o plánovanom cestnom moste medzi Záhorskou Vsou a Angernom, ktorý mal odbremeniť tranzitnú dopravu, no na základe výsledkov miestneho referenda bol most občanmi zamietnutý. „Dá sa povedať z takej reálnej perspektívy, že najbližších 10 až 15 rokov výstavba tohto mosta na základe výsledkov referenda je nereálna. Práve preto sme sa dnes bavili o alternatívach, ako urobiť určité medziriešenia, vyriešiť túto situáciu. A zhodli sme sa na tom, že jedna z možností je zintenzívniť a vylepšiť túto tranzitnú dopravu,“ uviedol Ervin Pröll. BSK preto prišiel s alternatívou prepojenia oboch štátov cyklolávkami. Ervin Pröll túto iniciatívu víta, pretože zlepšia a zjednodušia dopravu aspoň pre peších a pre cyklistov.

 

Spoločne sme dokázali, že na rieke Morava vieme budovať mosty. Spoločne sme dokázali, že ich vieme budovať rozumne, efektívne a s najmenšími nákladmi v porovnaní s podobnými mostmi,“ povedal Pavol Frešo. A preto vytvorenie ďalších cyklistických a peších lávok ponad rieku Morava, napr. z Vysokej do Marcheggu, má podľa neho veľmi realistický základ. „Samozrejme, okrem dennej cykodopravy výrazne pomôžu aj rozvoju turistického ruchu,“ dodal župan Pavol Frešo. Lávky medzi Záhorím a Rakúskom by mali slúži najmä cyklodoprave, čím by sa podporilo nielen cestovanie za prácou či za službami, ale aj cestovný ruch. Cieľom je, aby tieto lávky na rakúskej a aj na slovenskej strane končili priamo v obci a aby tak prechádzajúci mohli plynulo pokračovať v cestovaní integrovanou dopravou. Či už autobusom alebo vlakom. Práve preto BSK plánuje realizovať lávky len na miestach, kde by nepredstavovali zásadný zásah do chráneného územia.

 

Pri Marcheggu a Vysokej pri Morave má v budúcnosti vzniknúť aj prepojenie diaľnice D4 a rakúskej rýchlostnej cesty S8. Rakúšania chcú prvú časť výstavby S8 spustiť už budúci rok. Druhú časť chcú dokončiť v rokoch 2018 až 2019 a rýchlostnú cestu vybudovať až po rieku Moravu, pričom k hraničnému prepojeniu by mali dôjsť najneskôr v roku 2022.

Premetom rokovania bola aj rekonštrukcia Malokarpatského osvetového strediska, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, na kultúrno-atraktívne centrum. BSK tak chce oživiť typické tradície a využiť danosti cezhraničného regiónu na rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

 

Ervin Pröll zároveň prijal pozvanie na stretnutie Vyšehradskej štvorky v Bratislave, na ktorom sa začiatkom júna strenú zástupcovia metropolitných miest a regiónov. Organizátorom Vyšehradského fóra je Bratislavský kraj a Hlavné mesto SR Bratislava. Nosnou témou rokovaní budú najmä skúsenosti a problémy metropolitných regiónov. Ervin Pröll prisľúbil aktívnu účasť s tým, že budú presadzovať spoločné potreby a priority.

 

Share This Article