Poslanci v Malackách zastavili výstavbu novej čerpacej stanice

Poslanci MsZ v Malackách odmietli výstavbu novej čerpacej stanice Shell pri vstupe do mesta od diaľnice. Investor svoju žiadosť zdôvodňoval preťaženosťou súčasnej pumpy a žiadal zmenu územného plánu (ÚP). Aktuálny ÚP však v tejto lokalite počíta s bytovými domami, preto sa zastupiteľstvo vyjadrilo negatívne. Vďaka tomu nepribudne pri kruhovom objazde ďalšia pumpa.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Malackách na svojom rokovaní 28. marca okrem iného prerokovali návrhy všeobecne záväzných nariadení, návrhy prevodov, návrh zmeny rozpočtu, správu z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 či koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky. Všetky informácie (videozáznam, audiozáznam, materiály, uznesenia, priebeh hlasovaní) sú k dispozícii na www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.
Reklamnýbanner_EAS
Share This Article