Požehnanie obnoveného filiálneho Kostola sv. Anny vo Vrádišti

V nedeľu 21.júla 2013 sme mali v našej obci veľkú slávnosť – Požehnanie obnoveného Kostola sv. Anny. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 hod. celebroval bratislavský pomocný biskup

Mons. Jozef Haľko. Na úvod slávnosti skalický dekan Roman Stachovič privítal otca biskupa, viacerých prítomných kňazov a všetkých farníkov a v krátkosti nás oboznámil s prevedenými prácami na kostole.

K rekonštrukcii kostola sa pristúpilo po dlhšie trvajúcom probléme s vlhkosťou muriva, ktorá sa prejavila aj znehodnotením vnútornej omietky a jej opadávaním. Vlhkosť stále postupovala vyššie, preto sme v minulom roku zrealizovali kompletné podrezanie kostola a odstránenie  vnútornej omietky približne do1,5 m výšky. Týmto prácam predchádzalo odkopanie základov z vonkajšej strany a ich odvetranie nopovou fóliou približne do metrovej hĺbky a funkčné odvedenie dažďovej vody zo strechy kostola.

Po týchto „hrubších“ zásahoch nasledovalo vyspravenie fasády a zamaľovanie kostola z vonku, ako aj natretie plechovej strechy veže a kríža, ktorý je na veži.

Potom nasledovala kompletná výmena  elektroinštalácie, spojená s výmenou a pridaním osvetlenia, doomietanie vnútorných stien a stĺpov,  vymaľovanie interiéru kostola, nainštalovanie plynového kotla a zavedenie kúrenia do lavíc. Boli vymenené nové vchodové dvere,  dvere na chórus a do zakrstie, ďalej nové ozvučenie a položenie nových kobercov.

Počas rekonštrukcie kostola, až do jeho ukončenia sa  sv.omše  konali v miestnom kultúrnom dome, ktorého priestory nám ochotne poskytlo vedenie obce.

K inventáru kostola pribudla aj nová spovedelnica, nový kríž a Večné svetlo.

Pán dekan  vyjadril vďačnosť Bohu a ľuďom, že sa toto dobré dielo podarilo uskutočniť. Poďakoval všetkým veriacim za obetavosť nielen v práci ale aj v obetovaní nemalých finančných prostriedkov zo strany každého zainteresovaného veriaceho obyvateľa na Boží chrám. Slávnosť požehnania tohto Božieho stánku sa zakončila malým agapé pred kostolíkom a slávnostným obedom v miestnom  kultúrnom dome.

 

Konečná Magdaléna, referent OcÚ

 

 

Share This Article