Malacky: Poznáme koncept obnovy Mierového a Kláštorného námestia

O budúcej podobe centra Malaciek sa hovorí už dlho. Aby malo mesto reálny odborný základ pre ďalšiu diskusiu, na jar 2018 vyhlásilo v spolupráci so Slovenskou komorou architektov medzinárodnú architektonickú súťaž návrhov na obnovu Mierového a Kláštorného námestia. Jej výsledky a víťazný návrh sme spoznali na verejnej prezentácii.
Na čele medzinárodnej poroty bol uznávaný architekt so slovenskými koreňmi Hans-Michael Földeak, ktorý pôsobí v Nemecku a vo Francúzsku. Členmi boli architekt Zbyněk Ryška (Česká komora architektov), krajinný architekt Michal Marcinov (Slovenská komora architektov), primátor Malaciek Juraj Říha a architekt mesta Malacky Branislav Škopek. Do prvého kola súťaže prišlo 12 návrhov, z nich porota vybrala päť, ktoré postúpili do druhého kola. Porota sa jednoznačne zhodla na víťazovi: najlepší koncept predložili Benjamín Brádňanský a Vít Halada z ateliéru N/A.
Podľa ich návrhu by mali v centre vzniknúť tri otvorené pavilóny – jeden približne na mieste súčasných verejných WC, druhý na dotyku Mierového námestia s cestou a tretí pred Spoločenským domom. Ďalej navrhujú na Kláštornom námestí rozšíriť chodník vedúci pozdĺž kostola, vymeniť trávnik za mlat (mechanicky zhutnené kamenivo) či kompletne predláždiť Mierové námestie (vrátane trávnatej plochy pred MsÚ, kde však pribudnú novovysadené lipy).
namestie_malacky
Kláštorné námestie
„Naším zámerom bolo prepojenie nielen spomínaných dvoch námestí, ale širšieho celku, teda jedným smerom cez Zámockú ulicu a plánovaný kultúrny dom až do Zámockého parku a kaštieľa a smerom druhým k pripravovanej Radničnej záhrade,“ vysvetlil B. Brádňanský. Ako ďalej povedal, rozšírenie chodníka na Kláštornom námestí pomôže vyniknúť kostolu ako historickej malackej dominante. Na mieste súčasného trávnika by vznikol tzv. pochôdzny priestor, vhodný na trhy, koncerty či stretnutia s obyvateľmi: „Navrhovaný materiál mlat výborne prepúšťa vodu, takže je vhodný pre stromy a zároveň je dostatočne tvrdý, čiže nezničí sa ako tráva a dá sa po ňom bez problémov chodiť.“ Doplnil ho kolega V. Halada: „Ak má byť niekde pekný trávnik, treba sa oň starať a prípadne aj naň zakázať vstup. Keďže priestor námestia patrí ľuďom, mal by byť priechodný všetkými smermi bez obmedzení. Povrch z mlatu tento predpoklad spĺňa oveľa lepšie než trávnik.“  
 
Mierové námestie
Pod Mierovým námestím vznikne podzemná garáž a na mieste súčasného rozbitého parkoviska architekti navrhujú tzv. terasu. Pôjde o kompaktnú dláždenú plochu, ktorá bude pokračovať až k Spoločenskému domu. Keďže terasa bude ležať na streche podzemnej garáže, kvôli koreňovému systému tam nebude možné zasadiť zeleň. Stromy však pribudnú na ploche pred budovou mestského úradu a Spoločenského domu.
Zaujímavým vizuálnym prvkom terasy budú schody po takmer celom jej obvode. „Rovnobežné ulice Hviezdoslavova a Záhorácka neležia v rovnakej výške, rozdiel medzi nimi je 70 centimetrov. Preto navrhujeme po časti obvodu terasy vybudovať 3 – 4 schody. Vytvoria nielen akési prirodzené pódium, ale aj odstup od cesty a zároveň to bude príjemné miesto pre neformálne sedenie mladších obyvateľov mesta. Nepôjde však o žiadnu bariéru. Od Záhoráckej bude vstup na terasu úplne bezbariérový. Od Hviezdoslavovej a od okresného súdu sme naplánovali dve nájazdové rampy,“ povedal V. Halada.
Dôležitou súčasťou nového Mierového námestia bude voda. Architekti navrhujú atypickú fontánu vo forme vodnej steny, po ktorej bude voda stekať a vo veľmi tenkej vrstve sa rozlievať po časti terasy. Autori zdôrazňujú ekologickú, estetickú i ochladzovaciu funkciu fontány.
Koncept na ďalšiu diskusiu
Primátor zdôrazňuje, že nateraz ide o koncept, o ktorom sa bude ešte ďalej diskutovať. Do ďalšej komunikácie o podobe centra treba podľa jeho slov zapojiť okrem architektov aj stavebníkov polyfunkčného objektu Severín. Ako povedal, on sám vidí niekoľko bodov, kde treba hľadať kompromis: „Jedným z nich je 70-centimetrový výškový rozdiel medzi Záhoráckou a Hviezdoslavovou. Aj keď autori navrhujú schody a nájazdové rampy, máme ohlasy, že ide o bariéru. Ďalšou témou je zeleň na Mierovom námestí, ktorá sa pravdepodobne doplní vo forme mobilných kvetináčov. Zasadená zeleň tam nemôže byť kvôli podzemnej garáži, trávnik by zasa neumožňoval organizovanie mestských podujatí.“
Každý konštruktívny návrh na vylepšenie predloženého konceptu je vítaný. „Sme svedkami historických momentov, keď sa rodí živé, ambiciózne a moderné centrum mesta. Verím, že všetci Malačania naň budú právom hrdí,“ povedal viceprimátor Milan Ondrovič. Model navrhovaného riešenia obnovy Mierového a Kláštorného námestia bude verejne vystavený.
Z hodnotenia poroty
„Autori dôstojne zvýrazňujú priestory pred františkánskym kláštorom, vytvárajú oddychovo-relaxačnú zónu, husto tienenú aj novovysadenými stromami, podčiarkujú význam budovy súdu a mestského úradu. Mierové námestie nad podzemným parkovaním je navrhnuté ako autonómny element – mestská terasa s homogénnym povrchom. Oddelenie Mierového námestia multifunkčným pavilónom, ktorý námestie izoluje od dopravy a hluku, vytvára príjemný pocit intimity.“ 
 
„Komplexná absencia trávnatých plôch a ich nahradenie mlatom sú dobrým a primeraným riešením pre vnútromestský priestor. O to viac ale bude treba vyjasniť zelené elementy, stromy a strechy pavilónov na dosiahnutie priestorovej a pobytovej kvality nového námestia.“
Share This Article