POZNÁVAME SLOVENSKO

Myslím si, že v súčasnosti veľmi málo mladých ľudí cestuje po Slovensku s cieľom poznať jeho prírodné krásy a kultúru. Preto sa naša škola VIA HUMANA rozhodla do projektu s názvom Moderná škola učí k odvahe podnikať, ktorý realizuje v rámci operačného programu VZDELÁVANIE, zahrnúť aj výjazdový seminár. Uvedený projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu SR a spoluúčasť má i naša škola. Všetky aktivity realizuje na základe hesla „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“, keďže chceme našim študentom ponúknuť nielen kvalitné vzdelávanie v zaujímavých študijných odboroch, ale i pridanú hodnotu formou praktických cvičení v terénne.

Počas seminára študenti odborov, v ktorých sa vyučuje spoločenská a estetická výchova i národopis, poznávali krásy Slovenska, aby zhodnotili predpoklady daného regiónu pre rozvoj cestovného ruchu a s ním spojené cestovateľské aktivity.

Výjazdový seminár navrhla a zorganizovala Mgr. Slavomíra Masrnová a poznávanie sme začali naTrenčianskom hrade. Odtiaľ sme sa premiestnili do Čičmian, kde sme si prezreli typické drevenice. Cez Kláštor pod Znievom sme sa premiestnili do Martina a tam sme dve hodiny v Múzeum slovenskej dedinyzisťovali, ako a v akých podmienkach žili naši predkovia. Ubytovaní sme boli v Chate Lesník pri Martine, kde sme si po celom dni konečne oddýchli.

Ráno sme vycestovali opäť do Martina. Prvou zastávkou bolo Slovenské národné múzeum, kde nás pani sprievodkyňa podrobne oboznámila s expozíciou. Odtiaľ naše kroky smerovali k domu Martina Benku, v ktorom je v súčasnosti Múzeum Martina Benku. Bolo zaujímavé sa prechádzať po miestnostiach, kde skutočne Martin Benka žil a tvoril a umocnené tým, že si prial, aby po jeho smrti na svojom mieste ostalo i všetko zariadenie. Takže sme sa prechádzali po jeho ateliéri, obývačke… Poslednou expozíciou bol Národný cintorín v Martine, kde sme si pripomenuli slovenských spisovateľov a dejateľov. Unavení sme nasadli do autobusu a ten nás ešte zaviezol do Terchovej a navštívili Múzeum Juraja Jánošíka.

Po všetkých návratoch do minulosti sme náš poznávací zájazd ukončili návštevou obchodného centra v Žilinea vytúženého McDonaldu.

A aké boli ohlasy? Najkrajší bol výhľad zo sochy Jánošíka v Terchovej a aj napriek únave sme boli radi, že sme videli toľko krás z nášho Slovenska.

Mgr. Jana Vizváryová

Share This Article