POZOR na dopravné obmedzenia na Záhorí!

Dňa 14. mája 2016 v čase od 06.00 do 18.00 hod. bude v obci Borský Mikuláš v okrese Senica športové podujatie medzinárodné chodecké preteky „Záhorácka dvadsiatka“.  Počas pretekov bude úplná uzávierka cesty č. III/1170 a miestnych komunikácií v centre obce. Obchádzka bude vyznačená prenosným dopravným značením po ceste č. II/590 a miestnych komunikáciách.

 

Dňa 14. mája  2016 v čase od 13.00 do 14.00 hod. sa bude konať v meste Šaštín – Stráže v okrese Senica kultúrne podujatie „4. Hasičská púť“. Organizovaný sprievod hasičov, vlajkonosičov, hudby a hasičskej techniky v počte odhadom asi 200 účastníkov  sa bude pohybovať na cestách III. triedy č. 1140 a 1143 v meste Šaštín –Stráže po trase: od Námestia slobody   – Hviezdoslavova ulica – Kláštorné námestie. Počas sprievodu bude cestná premávka riadená príslušníkmi polície a v jednotlivých úsekoch bude cesta na nevyhnutný čas uzatvorená bez vyznačenej obchádzkovej trasy.

 

Dňa 14. mája 2016 v čase od 06.00 do 1700 hod. budú v obci Petrova Ves v okrese Skalica kultúrne a športové podujatia „Záhorácka veterán rallye“ a „Svätodušný jarmok“.  Počas uvedených podujatí bude úplná uzávierka cesty č. III/1133v úseku centra obce. Obchádzka bude vyznačená prenosným dopravným značením po ceste č. II/590 a miestnych komunikáciách.

 

Share This Article