Pozor na falošné energetické nápoje

Colníci z Galanty zaistili takmer 4 000 podozrivých „energeťákov“. Škoda, ktorá by vznikla ich predajom bola vyčíslená na 5 600 eur.

Galantskí colníci v rámci výkonu colného dohľadu kontrolovali zásielku z Vietnamu, ktorá podľa prepravných dokladov mala skončiť na slovenskom trhu. Počas kontroly zistili, že zásielka obsahovala i tovar, ktorý nebol v predložených colných dokladoch deklarovaný. Pri uvedenom tovare nadobudli podozrenie, že ide o napodobeniny značky svetoznámeho energetického nápoja. Colníci preto zaistili 3 768 energetických nápojov, pri ktorých vzniklo podozrenie z falšovania ochrannej známky RED BULL.

 

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcovi majiteľa ochrannej známky, ktorý potvrdil podozrenie, že ide o napodobeniny vyššie uvedenej značky. Zaistený tovar je síce možné považovať za originálny výrobok v niektorých ázijských krajinách, avšak výrobca tohto energetického nápoja nemá žiadne práva duševného vlastníctva k týmto označeniam v EÚ, vrátane Slovenska. Dovozca v tomto prípade nesúhlasil s likvidáciu, z toho dôvodu zástupca majiteľa ochrannej známky podal návrh na súd vo veci určenia, či ide o tovar porušujúci právo duševného vlastníctva. Ak súd potvrdí, že ide o takýto tovar, dovozcovi zo Slovenska hrozí pokuta až do výšky 67 000 eur. Ako informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Švárna odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov bola predbežne vyčíslená na 5 600eur.

Samotné energetické nápoje sú pre deti a osoby s vysokým krvným tlakom a srdcovými problémami nebezpečné. Ich falzifikáty však môžu ďaleko viac uškodiť. Upozorňujeme preto zákazníkov na riziko kupovania nápojov neznámeho pôvodu a z neznámych zdrojov, ktoré svojim zložením alebo kvalitou môžu byť pre spotrebiteľa zdraviu nebezpečné. V prípade akýchkoľvek podozrení, že nejde o originál je možné poslať podnet na mailovú adresu pokladnica@financnasprava.sk“, dodala Švárna.

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

Share This Article