Pred 165. rokmi sa narodil prvý československý prezident T. G. Masaryk. V Kopčanoch si uctili jeho pamiatku spomienkovou slávnosťou.

 

Obec Kopčany v spolupráci s OZ Hrúdy zorganizovalo 7. marca 2015 spomienkovú slávnosť k 165. výročiu narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. Slávnosť sa uskutočnila na mieste kde stojí dom, v ktorom bývali rodičia TGM a v ktorom sa podľa rôznych prameňov narodil aj samotný T. G. Masaryk.

Podujatia sa zúčastnil zástupca starostu obce Dušan Chanečka, predseda OZ Hrúdy Jozef Michaláč, člen OZ Hrúdy Dušan Ružička, ktorí vo svojich príhovoch hovorili o živote a pôsobení TGM. Oslavy sa zúčastnili aj potomkovia rodiny Masarykovej.

V kultúrnom programe vystúpili s básňou a pesničkami žiaci ZŠ Kopčany a všetkým prítomným zaspieval Folklórny súbor Valša z Holíča, okrem iných, aj obľúbenú pieseň TGM „Ach synku, synku“ .

Tomáš Garrigue Masaryka mal po rozpade Rakúsko-Uhorska kľúčový podiel na vzniku nového samostatného nezávislého štátu – Česko-Slovenska, ktorého sa stal prvým prezidentom. Dňa 14. novembra 1918 zvolilo revolučné Národné zhromaždenie ČSR v Prahe Tomáša Garrigua Masaryka za prvého prezidenta ČSR počas jeho neprítomnosti. Vo funkcii prvého prezidenta pôsobil do 14. decembra 1935, keď zo zdravotných dôvodov abdikoval na tento post. Mal vrúcny vzťah k Čechom a Slovákom, považoval ich za jeden národ a bol tvorcom teórie čechoslovakizmu.

V rozhovoroch s Karlom Čapkom, ktoré vyšli aj tlačou, hovoril prezident o sebe, svojom pôvode a Slovensku takto: „ Já jsem byl vlastně na půl Slovačiskem od malička; můj otec byl Slovák z Kopčan, mluvil slovensky do smrti, aji já jsem mluvil spíš slovensky – nějakého rozdílu mezi Slováky uherskými a moravskými, mezi kterými jsem jako dítě rostl, nebyl jsem si vědom. K nám chodívala z Kopčan babička a mně vždycky přinesla darem široké slovenské gatě – já jsem je oblékal na noc do postele, protože jsem chodil ošacen, jak se říkalo, po pansku. Styk rodiny s Kopčany a Holičem byl častý; v Kopčanech jsem hned v dětství přišel do styku s maďarštinou.“

Národ ho za jeho skromnosť a čestnosť oslovoval „tatíček Masaryk“. Po celý život ostal verný heslu: „Pravda víťazí!“

Osobnosť Tomáša Garrigua Masaryka nemožno vyčiarknuť zo slovenských dejín. Je preto namieste uctiť si pamiatku narodenia TGM, veď vďaka nemu môže Slovensko ako štát existovať.

 

 

 

Share This Article