Predĺžený víkend v znamení hlbokej úcty

Ani daždivé počasie posledných dní neodradilo dlhé zástupy veriacich od cesty do Šaštína-Stráží, k Panne Márii Sedembolestnej, patrónke Slovákov, ktorá je našou veľkou Matkou. Prežívame Rok Sedembolestnej Panny Márie, 90. výročie príchodu saleziánov na Slovensko, ale aj 450 rokov od prvého zázraku Panny Márie. Vypočuté prosby Angeliky Bakičovej sú začiatkom pútnickej tradície, ktorú si pripomíname práve v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie.

Na národnú púť 15. septembra do mesta Šaštín-Stráže zavítalo vyše 50 tisíc veriacich. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol kardinál Jozef Tomko, ktorý prišiel z Vatikánu, aby pozdravil davy prítomných pútnikov zhromaždených okolo Národnej svätyne. Slávnosti sa zúčastnil aj apoštolský nuncius Mário Giordana, zástupy biskupov, kňazov, rehoľníkov, štátnych predstaviteľov na čele s prezidentom Andrejom Kiskom, ale najmä davy obyčajných prostých ľudí, ktorí majú hlbokú úctu k Panne Márii Sedembolestnej. V závere slávnostnej omše odznela spoločná modlitba zverenia sa Panne Márii, čím sa Slovensko zverilo pod jej ochranu.

Program tohtoročnej púte začal už v sobotu a bol venovaný najmä mladým. Pre seniorov a chorých bola slávnostná svätá omša tradične 16. septembra a jej hlavným celebrantom bol otec biskup Dominik Tóth. Vyše 200 dobrovoľníkov v spolupráci so Saleziánmi dona Bosca, ktorí majú v správe pútnické miesto v Šaštíne-Strážach, sa od januára pripravovalo na tieto slávnostné septembrové dni. Všetkým dobrovoľníkom z mesta i okolia patrí z úst organizátorov srdečné Pán Boh zaplať.

Ľudmila Machová

 

Share This Article