PREDVIANOČNÝ ČAS V ZARIADENÍ PRE SENIOROV V SKALICI

Večerná vychádzka

Čaro prekrásnej vianočnej výzdoby, ktorá je viditeľná hlavne v tme, sme obdivovali s našimi klientmi v uliciach nášho mesta Skalica . Túto večernú prechádzku sme ukončili príjemným posedením v reštaurácii sv. Michal pri čajíku, kávičke a výbornej štrúdle.

    

 

Vystúpenia detí

V rámci adventného a predvianočného obdobia  našich klientov  potešili svojím vystúpením deti z MŠ z Oreského a stredoškoláci z Holíča.

    

Deň otvorených dverí

17.12.2013 sme mali Deň otvorených dverí,  súčasťou ktorého bola prehliadka zrekonštruovaných priestorov zariadenia, novovybudovaného zariadenia JESÉNIA SKALICA  a soľnej jaskyne (haloterapia).

 

      

Pozvaným hosťom a všetkým prítomným sa prihovorila riaditeľka zariadení Jolana Straková a primátor mesta Skalica Ing. Stanislav Chovanec. Nové zariadenie JESÉNIA SKALICA bolo otvorené prestrihnutím pásky a požehnaním budovy prostredníctvom  rímskokatolíckeho p. dekana a evanjelického p.farára . Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie klientov – speváckeho zboru zariadenia.

 

 

ZpS Skalica

 

 

 

 

 

Share This Article