Predvianočný koncert Záhorského múzea

Ľudová hudba Skaličan a Ľudová hudba Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem

Evanjelický kostol a.v. v Skalici
23. novembra 2012 o 18.00 hod.

Už tradične sa v predvianočnom čase stretáva široký okruh priaznivcov Záhorského múzea i vlastivedného časopisu Záhorie na koncerte ladenom zväčša do rôznych podôb spracovania autentickej ľudovej hudby. Ani toho roku tomu nebude inak.V programe sa predstavia ľudové hudby Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem a Skaličan zo Skalice, ktoré spája viac, ako samotná ľudová pieseň, ktorá prekračuje oddávna hraničné kamene medzi Moravou a Slovenskom a poukazuje na odlišné ale najmä spoločné črty v hudbe, interpretačných štýloch a textoch piesní. Vo valašskom regióne totiž v polovici 19. storočia pôsobil skalický rodák a evanjelický farár Daniel Sloboda (1809 – 1888), zapísal v dedinke Rusava osobité ľudové piesne, ktoré vyšli tlačou až v roku 2010 práve zásluhou členov valašskej muziky Bukovinka, a teraz ich predstavia prvý krát i v rodisku Daniela Slobodu, kde ich privíta miestna ľudová hudba Skaličan so svojimi sólistami.

Share This Article