Preventívna kontrola na cestách v okrese Senica

Policajti Okresného dopravného inšpektorátu PZ v Senici vykonali  v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územný spolok Senica, v rámci mesiaca bezpečnosti na cestách preventívnu osobitnú kontrolu.

Akcia sa uskutočnila 25. apríla v čase od 09.00h do 11.00h v okrese Senica. Osobitná kontrola bola zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou a na kontrolu lekárničiek v autách. Cieľom kontroly bolo pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie, ako aj preventívne pôsobenie na účastníkov cestnej premávky.

Počas dvojhodinovej akcie polícia skontrolovala 66 áut a zistila 19 priestupkov. Z tohto počtu vyriešili policajti 13 priestupkov v blokovom konaní a 6 priestupkov vybavili napomenutím. Pracovníčky Červeného kríža skontrolovali 51 áut, pričom v deviatich prípadoch našli lekárničky s nepoužiteľným obsahom.

„Našim cieľom je v čo najväčšej miere zvýšiť bezpečnosť na cestách a preto budeme v podobných kontrolách pokračovať aj naďalej,“ uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Senici plk. Mgr. Vladislav Jopek.

 

Share This Article