Preventívny projekt „Póla radí deťom“

Keďže v oblasti prevencie platí, že na ňu nikdy nie je neskoro, iniciovalo oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru v Bratislave preventívny projekt pre predškolákov a prváčikov základných škôl „Póla radí deťom“. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripraviť ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia.

 V rámci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici sa tento projekt realizoval od novembra 2013 do konca januára 2014 a do projektu boli zapojení žiaci prvých ročníkov všetkých základných škôl v meste Senica a prváci Základnej školy v obci Sobotište, celkom 216 žiakov. Realizáciu projektu zabezpečovala policajtka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici kpt. Mgr. Jana Dujková.

 Súčasťou preventívneho projektu bol pracovný zošit, ktorého sprievodcom je školáčka Póla. Póla formou príbehu vysvetľuje deťom riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách, či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi. Rozpráva im o dopravných predpisoch, ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní alebo keď idú na prechádzku. Upozorní ich aj na možné riziká závislostí, ktoré im

hrozia v ich veku (televízia, počítače, mobily). Oboznamuje deti s prácou polície a ako majú privolať pomoc, keď ju budú potrebovať. Upozorňuje na nebezpečenstvá „šikany“, ktorá sa môže objaviť aj v ich triede, poukazuje na spôsoby ako sa môžu proti „šikane“ v ich veku brániť.

 Na záver stretnutí si deti za pomoci pani policajtky vyhotovili policajný šilt, ktorý bol súčasťou pracovného zošita a taktiež dostali darček v podobe reflexnej pásky, ktorá má chrániť ich život a zdravie a zvyšovať bezpečnosť pri pohybe v cestnej premávke.

(Autorka článku: kpt. Mgr. Jana Dujková)

Share This Article