Prezentácia mesta Skalica na CONECU 2013

Dňa 9. apríla 2013 sa Skalica  v rámci  stánku Združenia historických miest a obcí  Slovenska zúčastnila na 1. špecializovanom veľtrhu  PAMIATKY,  ktorý dotvára profil 34. medzinárodnému veľtrhu CONECO 2013. Veľtrh Pamiatky sa venuje  aktuálnym témam rekonštrukcie, renovácie a revitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska.


Cieľom výstavy bolo odprezentovanie obnovy pamiatkových objektov jednotlivých miest, medzi ktorými  Skalica zaujíma významné miesto.
Veľtrh CONECO 2013 sa koná v dňoch 9.- 13.4.2013 v bratislavskej Inchebe.

Napísala:  Bc. Orbanová Andrea

referent marketingu MsÚ Skalica

 

Share This Article