Príbeh o slobodnom kráľovskom meste Skalica so Šašom

Turistická informačná kancelária Mesta Skalica pripravila pre
najmenších „PRÍBEH  O  SLOBODNOM  KRÁĽOVSKOM  MESTE  SKALICA  SO
ŠAŠOM.“

Príbeh o Skalici Vám porozpráva Šašo !!! Pútavou formou Vás Šašo
prevedie pamiatkami Slobodného královského mesta Skalica.

– Veža Farského kostola
– Františkánsky kláštor – ukážka výroby Skalického trdelníka
– Ledovňa – podzemné chodby

Prehliadka je určená pre deti materských škôl a deti I., II. ročníka
základných škôl.

 

TAGGED:
Share This Article