Prichádza školský rok, novinkou v malackých učebniach budú aj 3D tlačiarne.

Základnej škole Dr. J. Dérera čaká na začiatok školského roka nová moderná učebňa podporená z eurofondov. Obdobná situácia je aj v ZŠ Štúrova.
Súčasťou projektu na Dérerke boli stavebné práce, rozvody, ako aj vybavenie – počítače, nábytok, elektronická tabuľa, dataprojektor a novinkou v malackých učebniach budú aj 3D tlačiarne.
Okrem toho boli zakúpené nové počítače aj do druhej učebne. V rámci projektu má škola aj nové pomôcky v odborných učebniach či elektronické stavebnice.
3Dtlač
Žiaľ, ministerstvo a sprostredkovateľský orgán pri Bratislavskom samosprávnom kraji ani po 10 mesiacoch nevystavili mestu Malacky rozhodnutie a zmluvu k modernizácii odborných učební pre Základnú školu na Záhoráckej ulici, preto sa práce môžu spustiť až po otvorení školského roka.
Share This Article